Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
[awatar]
Cekcyn GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 523347568
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Adres: Szkolna, 2
89-511 Cekcyn
E-mail: biblioteka@cekcyn.pl

Biblioteka czynna codziennie: poniedziałek-piątek od godz.9.00 do 19.00
w soboty od godz.10.00 do 14.00

Gminna biblioteka Publiczna w Cekcynie służy czytelnikom już 70 lat, a powstała na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który ogłoszony został w 1946 r. Na długo przed wydaniem tego dekretu, w roku 1876, Władysław Simon założył pierwszą bibliotekę w Cekcynie, która stała się tym samym jedną z pierwszych bibliotek wiejskich w powiecie tucholskim. Prawdopodobnie biblioteka ta, mimo represji i rewizji ze strony władz pruskich, przetrwała do I wojny światowej i była jednym z czynników pobudzających świadomość narodową Polaków. Docierały do niej m.in. "Gazeta Chojnicka", "Gazeta Grudziądzka", "Gazeta Toruńska", "Nadwiślanin", "Pielgrzym".

Biblioteka cekcyńska otwarta została ponownie w 1924 r. jako instytucja należąca do Towarzystwa Czytelni Ludowych. Mieściła się wówczas przy szkole, a księgozbiór obejmował 70 woluminów. Do maja 1937 r. osiągnął on zaledwie 150 książek. Ówczesną bibliotekę prowadził Teodor Machowski.

Dekret z roku 1946 stworzył ramy prawo organizacyjne dla ogólnokrajowej sieci bibliotek. Proces organizacji sieci bibliotecznej dokonał się przy udziale kręgów społecznych. Przy radach narodowych powoływano wojewódzkie, powiatowe i gminne komitety biblioteczne, skupiające m.in. przedstawicieli bibliotek. Ich celem była pomoc administracji państwowej w organizacji i rozwoju tych instytucji.

Brak ogłoszeń na blogu.

Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo