Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Publiczna w Laskowej
[awatar]
Laskowa BP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 18 33 33 005
Województwo: małopolskie
Powiat: limanowski
Adres: Laskowa 700
34-602 Laskowa
E-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 9:00 - 19:00

Historia Biblioteki Publicznej w Laskowej

W oparciu o Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 1946 roku utworzona została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Laskowej. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Limanowej wydzieliła księgozbiór w ilości 420 woluminów ze zbiorów własnych i przydzieliła je nowo utworzonej bibliotece a w późniejszych latach prowadziła nadzór metodyczny i organizowała zakup nowości dla biblioteki. Gromadzka Rada Narodowa w Laskowej przydzieliła budżet na utrzymanie biblioteki oraz lokal w XVII wiecznym dworku, gdzie przez ponad 30 lat prowadziła swoją działalność, zmieniając jedynie pomieszczenia. Po podziale admi­nist­racy­jnym­ w 1973 roku kiedy to w Laskowej utworzona została Gmina Laskowa, wówczas powstała Gminna Biblioteka Publiczna, a biblioteka w Ujanowicach została jej Filia. W 1995 roku, na podstawie uchwały Rady Gminy, Biblioteka Publiczna w Laskowej oraz Filia Biblioteczna w Ujanowicach zostały włączone w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej, są one jednostkami równorzędnymi, lecz biblioteka w Laskowej nadal sprawuje pewne funkcje gminne. Przez kilka lat biblioteka w Laskowej zajmowała lokal "Agronomówki", a w 2002 roku została przeniesiona do nowo oddanego budynku wiel­ofun­kcyj­nego­, przeznaczonego na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej. Od kilku lat biblioteka jest skom­pute­ryzo­wana­, posiada katalog on-line, oraz nieograniczony dostęp do internetu, z którego można korzystać nieodpłatnie w godzinach pracy biblioteki.

Historia Biblioteki Publicznej w Ujanowicach

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Ujanowicach została utworzona na bazie księgozbioru pochodzącego prawdopodobnie z biblioteki parafialnej w Ujanowicach, a od 1955 roku, Gromadzka Rada Narodowa utworzyła budżet na utrzymanie biblioteki i przydzieliła lokal w domu prywatnym "Bukowcówka" a nadzór metodyczny oraz zakup nowości prowadziła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Limanowej. W 1961 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku "Starej Plebanii", gdzie zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 24 m2. W wyniku podziału admi­nist­racy­jneg­o w 1973 roku, kiedy to powstała Gmin Laskowa, utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowej oraz filię w Ujanowicach. W 1970 roku biblioteka otrzymuje lokal w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, po przeniesionym do Laskowej Posterunku MO. W lutym 2006 roku Publiczna Biblioteka w Ujanowicach zostaje przeniesiona do pomieszczeń budynku wiel­ofun­kcyj­nego­, przeznaczonego na działalność GOKSiT w Laskowej, OSP w Ujanowicach oraz ŚDS w Ujanowicach. Od kilku lat biblioteka jest skom­pute­ryzo­wana­, posiada katalog on-line, oraz nieograniczony dostęp do internetu, z którego można korzystać nieodpłatnie w godzinach pracy biblioteki.

Brak ogłoszeń na blogu.

Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo