Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach
[awatar]
Pełczyce MGBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 957685057
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: choszczeński
Adres: Starogrodzka, 12
73-260 Pełczyce
E-mail: biblioteka_pelczyce@o2.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach
Godziny otwarcia:
Pon. 8.00 - 15.00
Wt. 12.00- 18.00
Śr. 12.00 - 18.00
Czw. 12.00 - 18.00
Pt. 12.00 - 18.00
Sob. 15.30 - 18.00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Pełczyce i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pełczyce. Biblioteka posiada pięć filii bibliotecznych:
w Jagowie, Jarosławsku, Płotnie, Przekolnie i Sarniku.
Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo­kszt­ałce­niow­ych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, udostępnainie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibl­iogr­afic­znej­ oraz organizowanie różnorodnych form czytelnictwa dla wszystkich grup użytkowników.

Brak ogłoszeń na blogu.

Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo