• Kicia Kocia gotuje z babcią i dowiaduje się, że w kuchni znajdują się przedmioty, którymi można się oparzyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo