• Całkiem składna biografia Oty Pavela, czeskiego dziennikarza sportowego, i jak ciągnęła się za nim przez całe życie trauma wojny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo