• jeśli ktoś interesuje się tematyką II WŚ, to w tej książce nic nowego nie odkryje, ciekawe, że autor nie dostrzega brutalności swego narodu, a jedynie strony rosyjskiej, niemniej ciekawy opis odwrotu armii niemieckiej spod Stalingradu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo