• Ernest Wilmański stracił wszystko, co człowiek może stracić. Przyjeżdża do Warszawy, by rozpocząć nowe życie. Jednak trafił w złe miejsce w złym czasie - między wojnę gangów przedwojennej stolicy, gdzie podziały jasne narodowościowo - religijne. A przeszłość się dopomina o niego. •

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo