• absurdalnie naiwna, raczej obyczajowa niż thriller i do tego rzekomo mający trzymać w napięciu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo