• Świat ortodoksyjnych chasydów z Williamsburga, dzielnicy Nowego Jorku, pokazany oczami kobiety, która odeszła z tej społeczności. Pokazała, jak wychowanie w restrykcyjnej religijnie wspólnocie, gdzie nie ma odstępstw od surowych reguł, wpływa na człowieka.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo