• Na książce nie ma nazwiska autora..., i słusznie, bo to Alicja wyprana z Alicji. Adaptacja adaptacji. Czytanka dla uczących się języka angielskiego. W innych przypadkach nie warto :-)
    +2 trafna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo