Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie
[awatar]
Wilczyn GBP
20 751
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 63 2683066
Województwo: wielkopolskie
Powiat: koniński
Adres: ul. Rynek 14
62-550 Wilczyn
E-mail: biblioteka.wilczyn@wp.pl

W trakcie pandemii koronawirusa biblioteka dla czytelników otwarta jest codziennie: 10:00-16:00

Zachęcamy do zamówień książek telefonicznie bądź przez portal Facebook.

Jesteśmy instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia materiały biblioteczne. Pierwszy wpis w księgach inwentarzowych naszej biblioteki pochodzi z 1949r.

Więcej informacji: www.facebook.com

Katalog on-line: www.wilczyn-gbp.sowwwa.pl

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Nie tylko Kołyma
  Warlikowski, Sebastian
  Brak ocen
 • Wilkołak
  Chmielarz, Wojciech
  Ocena: 3.5, głosów: 4
 • Odwróć wzrok
  Abbott, Rachel
  Ocena: 4.0, głosów: 1
 • Wybaczam ci
  Mróz, Remigiusz
  Brak ocen
 • Daleko od morza
  Gładzik, Agnieszka
  Ocena: 4.0, głosów: 2
1 2 3 4 5 6

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek..."

Dzień Strażaka.jpg

Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodany artykuł (art. 30a) formalnie ustanawia Dzień Strażaka.
W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Uroczystości związane z obchodami są m.in. okazją do nominacji na wyższe stopnie oficerskie i aspiranckie, wręczenia cywilnych odznaczeń dla wyróżniających się w służbie strażaków:

"za Długoletnią Służbę",
"Za Zasługi dla Pożarnictwa",
"Zasłużony dla Ochrony Prze­ciwp­ożar­owej­".

Nierzadkim elementem oficjalnych uroczystości jest wręczenie wojskowego medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju", nadawanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Dzień Strażaka.jpg Dzień Strażaka
jpg, 1.0 MiB, 3264x2448
Komentarze (0)

2 maja – Dzień Flagi Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej

Flagą państwową Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej jest prostokątny płat tkaniny
o barwach Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej, umieszczony na maszcie.
Flagą państwową Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej jest także flaga
z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej.

Flaga Polski.png

Od dnia 10 kwietnia 2004 r. (dzień wejścia w życie ustawy z 20.02.2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzec­zypo­spol­itej­ Polskiej) każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego! Nastąpiło zatem poszerzenie obszaru wolności osobistej. Dlaczego z tej wolności nie korzystać? Przez ponad 50 lat było to zakazane. Można więc swoją polskość manifestować flagą każdego dnia, każdego dnia bądźmy patriotami, nie ma dni nieodpowiednich.

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Została skonstruowana w celu naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Pierwszy etap konstytucji zawierał Prawo o sejmikach z 24 III 1791 oraz Prawo o miastach z 18 IV 1791 roku. Konstytucja podtrzymywała ustrój stanowy zmniejszając wpływ magnaterii na elekcję, Senat oraz zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanie zyskali prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.
Konstytucja pozbawiła szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, którzy zostali przyjęci “pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
Zniesiono odrębność pomiędzy Koroną i Litwą, został wprowadzony jednolity rząd, skarb oraz wojsko. Katolicyzm uznano religią panującą przy całkowitej tolerancji innych wyznań uznanych przez państwo. Wprowadzono trójpodział władzy – władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm.
Rola Senatu została zmniejszona – instrukcje poselskie, liberum veto oraz konfederacje zniesiono, a decyzje miały zapadać większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane tylko w razie potrzeby. Co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawienia Konstytucji. Władzę wykonawczą pełnił Król oraz Rada (Straż Praw) składająca się z prymasa, policji, pieczęci (spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla). Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Wolna elekcja została zniesiona, tron miał być dziedziczny, jedynie w przypadku wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Chciano stworzyć stale urzędujące sądy ziemskie i miejskie oraz nadzorujący Trybunał Koronny i sąd asesorski.

Próba przeprowadzenia reform jednak się nie udała z powodu Targowicy oraz wkroczenia wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Konstytucja 3-go Maja.jpg

Patriotyczny Maj.jpg Patriotyczny Maj
jpg, 875 KiB, 3264x2448
Flaga Polski.png Flaga Polski
png, 278 KiB, 590x332
Konstytucja 3-go Maja.jpg Konstytucja 3-go Maja
jpg, 168 KiB, 800x443
Komentarze (0)

Ogólnopolski Dzień Konia przypada na 30 kwietnia. Przez długi czas były popularnymi zwierzętami pociągowymi, pełniły też funkcje transportowe, pracowały w gospodarstwach. Rozwój techniki zmienił jednak nieco rolę koni, we współczesnym świecie. Hoduje się je głównie w celach rekreacyjno- sportowych, prowadzona jest też rehabilitacja z udziałem koni (hipoteriapia), można też niekiedy spotkać je jako “atrakcję turystyczną” w zaprzęgach dorożek w popularnych miejscowościach.

Dzień Konia.jpg

Dzień Konia.jpg Dzień Konia
jpg, 752 KiB, 3264x2448
Komentarze (0)
1
...
4 5 6 7 8 9 10
...
16
Placówki
Wilczyn GBP
ul. Rynek 14
62-550 Wilczyn

W trakcie pandemii koronawirusa biblioteka dla czytelników otwarta jest codziennie: 10:00-16:00

Zachęcamy do zamówień książek telefonicznie bądź przez portal Facebook.

0
Forum biblioteki
 • Dzień Kubusia Puchatka
  Dzień Kubusia Puchatka :)
  Odpowiedzi: 0, ost. zmiana: 22.02.2021 12:55
  Wilczyn GBP   
  [awatar]
  Wilczyn GBP
Przejdź do forum
usunięte konto

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo