Non-material cultural heritage (Latvian folklore play dances) as a recreational tool

Inne tytuły:
Niematerialne dziedzictwo kulturowe (łotewski folklor - zabawy i tańce) jako narzędzie rekreacyjne
Autor:
Ingrīda Smukā
Autotagi:
artykuły
książki
publikacje naukowe
Źródło opisu: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - Katalog księgozbioru
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo