Edukacyjne programy komputerowe w zaznajamianiu dzieci kończących edukację przedszkolną z zagadnieniami ekologicznymi

Inne tytuły:
Role of educational software in familiarising children completing preschooleducation with environmental issues
The role of educational software in familiarising children completing preschooleducation with environmental issues
Autor:
Krystyna Żuchelkowska
Instytucja sprawcza:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Autotagi:
artykuły
książki
publikacje naukowe
Źródło opisu: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - Katalog księgozbioru
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo