Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy

Redakcja:
Bernd-Joachim Ertelt
Joanna Górna
Wydawcy:
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza (2015)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego
ISBN:
978-83-7455-441-1
Autotagi:
druk
książki
Źródło opisu: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie - Katalog księgozbioru

Prezentowane w publikacji prace przedstawione zostały na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50+ wobec przemian i wyzwań rynku pracy zorganizowanej wspólnie przez Zakład Doradztwa Zawodowego i Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, której celem było przedstawienie projektów, badań i propozycji w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych. Mamy nadzieję, że konferencja stała się początkiem dyskusji i rozważań dotyczących poradnictwa dla osób starszych, we wszystkich wymiarach życia, platformą wymiany doświadczeń i wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez przedstawicieli różnych dyscyplin i środowisk naukowych oraz rekomendacji dla polityki społecznej i rynku pracy. [ze wstępu].
Więcej...
Forum
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo