Biblioteka Publiczna w Budzyniu
[awatar]
Budzyń BP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 67 2843575
Województwo: wielkopolskie
Powiat: chodzieski
Adres: ul. Łokietka 31
64-840 Budzyń
E-mail: biblioteka@budzyn.pl

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 9.00 - 16.00
Czwartek 12.00 - 19.00
Piątek 12.00 - 19.00

Biblioteka w Budzyniu została założona w 1949 roku. W chwili otwarcia jej zbiory liczyły 600 woluminów. Przez ponad 20 lat mieściła się w budynku prywatnym, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie.

W maju 1976 roku została ona przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Domu Kultury, w którym obecnie zajmuje powierzchnię 111 m2, z czego 86 m2 przypada na wypożyczalnię.

W czerwcu 1992 roku decyzją Rady Gminy Biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury jako jeden zakład będący podstawową instytucją kultury w Gminie.

Stały rozwój księgozbioru coraz lepiej pomaga zaspokajać ciągle rosnące, wraz z rozwojem Gminy i podnoszeniem się poziomu wykształcenia jej mieszkańców potrzeby oraz gusty czytelnicze.

W ciągu roku przybywa Bibliotece wiele nowych książek adresowanych do różnych grup odbiorców. Systematycznie uzupełniane są braki z zakresu lektur szkolnych i nowych kierunków kształcenia.

W 2000 roku w bibliotece rozpoczęto prace związane z komputeryzacją zbiorów. Od 2003 roku biblioteka jest w pełni skom­pute­ryzo­wana­, posiada automatyczną wypożyczalnię książek oraz katalog księgozbioru dostępny online.

Biblioteka oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną i czytelniczo-edukacyjną. Upowszechnia różne formy pracy z czytelnikiem, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Organizuje spotkania autorskie, warsztaty teatralno-literackie i imprezy artystyczne, kształtując w ten sposób gusty czytelnicze, popularyzując środowisko twórców, a także wiedzę o regionie.

Pracownicy biblioteki dużo uwagi poświęcają czytelnikom, szczególnie tym najmłodszym. Dbają o wczesny i właściwy pierwszy kontakt dzieci z książką. Systematycznie współpracują z przedszkolami i szkołami na terenie całej gminy.

Forum biblioteki Budzyń BP
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo