Biblioteka Miejska w Luboniu
[awatar]
Luboń BM
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: (061) 813-09-72
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Adres: ul. Żabikowska 42
62-030 Luboń
E-mail: biblioteka@biblub.com

Biblioteka Miejska w Luboniu
ul. Żabikowska 42
62-030 Luboń

Godziny otwarcia
Poniedziałek 12.00-19.00
Wtorek 12.00-19.00
Środa 08.00-15.00
Czwartek 08.00-15.00
Piątek 08.00-15.00
Sobota 08.00-15.00

Sieć biblioteczną w Luboniu stanowi Biblioteka Centralna przy ul. Żabikowskiej 42 oraz dwie filie biblioteczne: filia nr 3 znajdująca się przy ul. Romana Maya 1 oraz filia nr 4 przy ul. Sobieskiego 80.

Biblioteka Miejska w Luboniu jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Placówka działa od 1946 roku. Dogodna dla mieszkańców miasta lokalizacja Biblioteki, systematycznie uzupełniane zbiory biblioteczne, ciekawa oferta kulturalna oraz wprowadzenie nowych technologii informacyjnych umożliwiają realizowanie usług bibliotecznych odpowiadających standardom współczesnego bibliotekarstwa.

Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 50 tysięcy tomów. Katalog zawiera pozycje literatury pięknej dla dzieci, literatury pięknej dla dorosłych, oraz literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto prenumerujemy ponad 20 tytułów czasopism, a także wypożyczamy materiały audiowizualne. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, czytelni oraz w filiach biblioteki.

Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Lubonia i okolic. Stworzenie instytucji kultury przyjaznej i tętniącej życiem, szanującej przeszłość i budującej przyszłość. Przyciągającej czytelników i budzącej w nich pozytywne emocje.

Każdego roku proponujemy ponad sto wydarzeń kulturalnych. Docieramy do różnych grup wiekowych, osób z różnych środowisk i o różnych zain­tere­sowa­niac­h. W przystępny sposób tłumaczymy zawiłości kultury, przekonujemy, że kontakt ze sztuką może być łatwy, przyjemny i inspirujący.

Wizja – Biblioteka Miejska w Luboniu ma się stać w pełni nowoczesnym ośrodkiem informacji i kultury, otwartym na swoich beneficjentów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów, tak pełno-, jak i niep­ełno­spra­wnyc­h. Ma być miejscem bez barier, zarówno tych arch­itek­toni­czny­ch, jak i mentalnych. Miejscem, w którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia.

Forum biblioteki Luboń BM
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo