Rawicka Biblioteka Publiczna
[awatar]
Rawicz_RBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 655452004
Województwo: wielkopolskie
Powiat: rawicki
Adres: ul. Targowa 1
63-900 Rawicz
E-mail: biblioteka@rawicz.eu

Wykaz godzin otwarcia dla czytelników w placówkach Rawickiej Biblioteki Publicznej
BIBLIOTEKA UL. TARGOWA 1
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8 00 - 19 00
CZWARTEK 8 00 - 15 00
SOBOTA 8 00 - 13 00

tel. , 65 545 20 04 ; 65 546 76 33

FILIA W DĘBNIE POLSKIM
UL. RAWICKA 27
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10 00 - 17 00
CZWARTEK 12 00 - 15 00

tel. 65 545 16 15

FILIA RAWICZ– RYNEK SARNOWSKI 1 ( RATUSZ )
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 12 00 - 19 00
CZWARTEK 12 00 - 15 00

tel. 65 545 37 80

FILIA RAWICZ UL. STASZICA 4
ODDZIAŁ DLA DZIECI UL. STASZICA 4
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8 00 - 19 00 CZWARTEK 8 00 - 15 00
SOBOTA 8 00 - 13 00

tel. 65 545 32 72

FILIA SIERAKOWO UL. PRZYJEMSKIEGO 15
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 12 00 - 19 00
CZWARTEK 12 00 - 15 00

tel. 65 545 20 58

FILIA SŁUPIA KAPITULNA (OSP)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 12 00 - 18 00
CZWARTEK 9 00 - 15 00

tel. 65 545 14 93

FILIA ZIELONA WIEŚ 71
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA 11 00 - 17 00
CZWARTEK - PIĄTEK 9 00 - 15 00

tel. 519 518 578

Rawicka Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Statut Rawickiej Biblioteki Publicznej nadany Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XLIX/565/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Biblioteka jest placówką kultury, której zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Rawicka Biblioteka Publiczna stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku, a także poza nim. Zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalne w szerokim rozumieniu tego słowa. Biblioteka podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Na mocy Porozumienia Starostwa Powiatowego z Burmistrzem Miasta i Gminy Rawicz, Biblioteka przyjęła zadania biblioteki powiatowej. Wiąże się to z pełnieniem nadzoru merytorycznego nad czterema bibliotekami
w powiecie (Miejską Biblioteką Publiczną w Bojanowie, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Jutrosinie, Gminną Biblioteką Publiczna w Pakosławiu, Biblioteką z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce).
Biblioteka działa na terenie powiatu rawickiego poprzez Bibliotekę główną mieszczącą się w przy ul. Targowej 1
w Rawiczu, Oddział dla Dzieci oraz 6 filii bibliotecznych. Rawicka Biblioteka Publiczna wraz z filiami jest całkowicie skom­pute­ryzo­wana­. Biblioteka posiada licencję oprogramowania użytkowego SOWA SQL.
Jako podstawowy warsztat informacyjny oferujemy usługi o najwyższej jakości z najlepszym księgozbiorem, o którym decydują nie tylko bibliotekarze, ale również czytelnicy naszej biblioteki. Rawicka Biblioteka Publiczna sporządza na rzecz własnego środowiska lokalnego, Bibliografię Regionalną Wielkopolski – Powiat Rawicki. Bibliografia tworzy zamkniętą całość zawierającą tylko opisy bibliograficzne artykułów z następujących czasopism: Panorama Leszczyńska, Gazeta Rawicka, Głos Wielkopolski, Życie Rawicza, ABC. Elektroniczna wersja bibliografii jest dostępna na stronie biblioteki: www.biblioteka.rawicz.pl (w katalogu on-line).

Forum biblioteki Rawicz_RBP
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo