Konkurs do 15 lutego 2015r. !
Wiadomości: 6

Ogłaszamy po raz XIII Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej "O Palmę".
A oto regulamin konkursu, żeby wszystko "było jasne" ;)😉

Regulamin XIII edycji Konkursu Poezji Religijnej "O Palmę"

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I - dzieci do lat 13
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich
III – dorośli

Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)
2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać krótką informację o autorze.
Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09
3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami
4. Termin nadsyłania wierszy mija 15 lutego 2015 roku.
5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.
6. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez organizatorów w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrz­eści­jańs­kich­;
Alina Macher- redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, pracownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej;
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor „Gościa Niedzielnego”;
7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.
9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi 7 kwietnia 2015 roku w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie - dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu.
11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

Link    PW    Źródło
Napisano: 26.11.2014 12:34:22 , ostatnia edycja: Bestwina GBP, 02.02.2015 12:44:48
 
Szukaj w wątku
Bestwina GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo