Edukacja Globalna
Wiadomości: 3

Szanowni nauczyciele - zachęcamy do korzystania z naszej wirtualnej tablicy, która zawiera inspiracje i materiały dodatkowe do pracy w temacie edukacji globalnej. Edukacja globalna jest pojęciem bardzo szerokim, które obejmuje m.in. edukację obywatelską, edukację wielokulturową i międzykulturową, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (także edukację ekologiczną), edukację o prawach człowieka. Wśród tematów edukacji globalnej znajdziemy: wiel­okul­turo­wość­, tożsamość kulturową i różnorodność, prawa człowieka, anty­dysk­rymi­nacj­ę, rasizm i wykluczenie, konflikty, migracje, ubóstwo, dostęp do edukacji, rozwój zrównoważony, konsumpcję, zmiany klimatu, zani­eczy­szcz­enie­ środowiska, zasoby naturalne, stosunki międzynarodowe, gospodarkę światową, sprawiedliwy handel i handel międzynarodowy.
W padlecie znajdziecie Państwo wiele scenariuszy i inspiracji do nauczania.
padlet.com
Edukacja  globalna obrazek na stronę.jpg

Link    PW    Źródło
Napisano: 15.01.2018 10:36:10 , ostatnia edycja: Oborniki PBP, 15.01.2018 10:38:05
 
Szukaj w wątku
Oborniki PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo