KONKURS!!!
Wiadomości: 19

Jesteś uczniem klasy V SP?
Weź udział w konkursie:
„Ja i mój ulubiony bohater literacki. Wakacyjna przygoda”
Warunki uczestnictwa:
- uczestnik zobowiązany jest do złożenia w MiPBP pracy pisemnej w formie opowiadania (uczestnik opisuje dalsze losy bohatera, wymyśla nowe przygody bohatera, przeżywa przygody wspólnie z bohaterem)
- uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę
- prace konkursowe nie brały udziału w 1 edycji konkursu
- prace należy podpisać: imię, nazwisko, adres, wiek, klasa, szkoła
- praca pisemna powinna składać się od 1 do 2 stron A4, czcionka 13, Times New Roman
- w pracy oceniane będą: pomysł, ciekawe ujęcie tematu, estetyka pracy, ortografia, interpunkcja
- prace należy złożyć w Bibliotece, w Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży – do 28.09.2012 r.
- ogłoszenie wyników konkursu – 04.10.2012 r.
- czekają nagrody!
ZAPRASZAMY!!!

Link    PW    Źródło
Napisano: 11.09.2012 12:57:37 , ostatnia edycja: Myszków MiPBP, 11.09.2012 12:59:54
 
Wiadomości: 19

W piątek (05.10) o godzinie 11.00 wręczenie nagród w konkursie „Ja i mój ulubiony bohater literacki. Wakacyjna przygoda.”

Link    PW    Źródło
Napisano: 02.10.2012 14:23:42
 
Szukaj w wątku
Myszków MiPBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo