2181 - 2182 / 2182
Warunki Środowiskowe Polskiej Strefy Południowego Bałtyku
Wydawca:
IMGW-Oddział Morski
Wydawcy:
IMGW-Oddział Morski
Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1986-2006
Inne tytuły:
wyniki pomiarów z sieci wczesnego wykrywania skażeń IMGW= Radioactivity of surface atmosphere layer in Poland in 1986-2006: results of measurements in early warning radioactive contamination network of IMWM
Autorzy:
Andrzej Czuryłowski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
2181 - 2182 / 2182
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo