2186 - 2187 / 2187
Radioaktywność przyziemnej warstwy atmosfery w Polsce w latach 1986-2006
Inne tytuły:
wyniki pomiarów z sieci wczesnego wykrywania skażeń IMGW= Radioactivity of surface atmosphere layer in Poland in 1986-2006: results of measurements in early warning radioactive contamination network of IMWM
Autorzy:
Andrzej Czuryłowski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Prognozowanie i detekcja stanu atmosfery
Inne tytuły:
Prace metodyczne nad operacyjnym wykorzystywaniem pełnej informacji pomiarowej i prognostycznej w operacyjnej służbie prognoz, w tym prowadzenie regularnych analiz istotnych lub szczególnie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, z wszechstronnym wykorzystaniem danych pomiarowych, teledetykcyjnych i prognostycznych, do wykorzystania w postaci bieżących publikacji w wydawnictwach IMGW-PIB
Instytucja sprawcza:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
2186 - 2187 / 2187
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo