6 - 10 / 2188
Raport merytoryczny
Podtytuł:
temat H-4.
Cykl:
Opracowanie metod ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
Instytucje sprawcze:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW
Raport syntetyczny
Podtytuł:
temat H-4.
Cykl:
Opracowanie metod ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
Instytucje sprawcze:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW
Sprawozdanie syntetyczne
Podtytuł:
temat M-15
Cykl:
Doskonalenie systemu informacji biometeorologicznej
Instytucje sprawcze:
Zespół Prognoz Biometeorologicznych IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW
Raport końcowy
Podtytuł:
temat M-15
Cykl:
Doskonalenie systemu informacji biometeorologicznej
Instytucje sprawcze:
Zespół Prognoz Biometeorologicznych IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW
Nowe techniki i materiały do budowy hydrotechnicznych budowli ziemnych
Podtytuł:
temat Z-5.
Twórcy:
Andrzej Balcerzak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakład Geotechniki IMGW
6 - 10 / 2188
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo