6 - 10 / 2180
Raport merytoryczny
Podtytuł:
temat H-4.
Cykl:
Opracowanie metod ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
Instytucje sprawcze:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW
Raport syntetyczny
Podtytuł:
temat H-4.
Cykl:
Opracowanie metod ilościowej i jakościowej oceny zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
Instytucje sprawcze:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW
Raport końcowy
Podtytuł:
temat M-15
Cykl:
Doskonalenie systemu informacji biometeorologicznej
Instytucje sprawcze:
Zespół Prognoz Biometeorologicznych IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW
Sprawozdanie syntetyczne
Podtytuł:
temat M-15
Cykl:
Doskonalenie systemu informacji biometeorologicznej
Instytucje sprawcze:
Zespół Prognoz Biometeorologicznych IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW
Sprawozdanie syntetyczne
Podtytuł:
temat KBN-8.
Cykl:
Nowe techniki i materiały do budowy oraz napraw hydrotechnicznych budowli ziemnych i betonowych
Twórcy:
Andrzej Balcerzak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakład Geotechniki IMGW
6 - 10 / 2180
Kategorie
Biblioteki
Lokalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo