10.01.2018BAZY ULTIMATE NA PLATFORMIE EBSCO W DOSTĘPIE TESTOWYM

Zapraszamy do testowania baz Ultimate na platformie EBSCO, na której mają Państwo dostęp do 5 najo­bsze­rnie­jszy­ch, najbardziej wyko­rzys­tywa­nych­, wiel­odzi­edzi­nowy­ch, pełnotekstowych baz naukowych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Bazy zawierają tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym.

Bazy do których Biblioteka uzyskała dostęp to:

Ultimate1.png

 • Academic Search Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza w rozszerzonej wersji ULTIMATE z serii Academic Search. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w światowej perspektywie.

  Ultimate2.png

 • Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1,350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1,101 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

  Ultimate3.png

 • Business Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnych tematów w biznesie z szerszej perspektywy. Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Oprócz czasopism pełnotekstowych Business Source Ultimate zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi prze­dsię­bior­cami­ i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Business Source Ultimate zawiera około 3.500 czasopism pełnotekstowych, ponad 2.100 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo, około 1.100 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science, ponad 60.000 filmów Associated Press oraz przeglądy firm ponad 1,1 miliona firm z różnych branż.

  Ultimate4.png

 • Humanities Source Ultimate to najo­bsze­rnie­jsza­ baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezk­onku­renc­yjna­ zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.658 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.306 czasopism recenzowanych naukowo i 701 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek, musicale, opery, scenariusze sztuk i inne.

  Ultimate5.png

 • Sociology Source Ultimate jest najo­bsze­rnie­jszą­ bazą z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Stanowi nieocenione źródło wiadomości na temat socjologii i nauk pokrewnych niezbędne podczas studiów nad wszystkimi aspektami ludzkich zachowań i rodzajów przez interakcje społeczne. Tematyka bazy obejmuje m.in: zachowania odbiegające od normy, dyskryminację, rozwój ekonomiczny, studia etniczne, związki rodzinne, tożsamość płciową, migracje, wzrost populacji, rozwarstwienie ekonomiczne, religię, ruchy społeczne, uzależnienia i wiele innych. Baza zawiera 1.072 czasopism pełnotekstowych, w tym 1.009 czasopism recenzowanych naukowo i około 600 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science a także obszerną kolekcję książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Dodatkowo baza Sociology Source Ultimate zawiera ponad 26.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Dostęp testowy jest aktywny do 09.03.2018 r.
Więcej: biblioteka.pwsz.nysa.pl


Ultimate1.png Ultimate1
png, 346 KiB, 800x181
Ultimate3.png Ultimate3
png, 352 KiB, 1024x250
Ultimate4.png Ultimate4
png, 489 KiB, 1024x250
Ultimate5.png Ultimate5
png, 416 KiB, 1024x250
Ultimate2.png Ultimate2
png, 237 KiB, 1024x250
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Nysa PWSZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo