16.05.2018Obchody 100-lecie Odzyskania przez Polskie Niepodległości

W 2018 roku Polska obchodzi 100 - lecie Odzyskania Niepodległości, w związku tym wydarzeniem Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie organizuje cykl spotkań pt. „Śladami bohaterów i symbole narodowe” dla przedszkolaków oraz dla uczniów klas I-III. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 26 marca 2018 roku dla dzieci z klasy Ib Szkoły Podstawowej w Osjakowie. Tematem zajęć było „Kto Ty jesteś, Polak mały …. - symbole narodowe”.
Główne cele spotkania to: zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, a szczególnie zrozumienie ich znaczenia oraz tworzenie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.
Pier­wszo­klas­iści­ po krótkiej rozgrzewce obejrzeli film edukacyjny pt. „Polak mały”. Z legendy o Lechu, Czechu i Rusie dowiedziały się o powstaniu państwa polskiego. Następnie przypomniały sobie wiersz „Kto ty jesteś? Polak mały” podczas wspólnej recytacji.
Najmłodsi, dzięki rozwiązywaniu zagadek, zabawie - rozsypanka wyrazowa oraz wspólnie wykonanej tablicy utrwaliły swoją wiedzę o polskich symbolach narodowych. Podczas rozmowy kierowanej dzieci wykazały się wiedzą: gdzie znajduje się godło, flaga i w jakich okolicznościach jest śpiewany lub grany Mazurek Dąbrowskiego.
Następnie każde dziecko samodzielnie zrobiło biało-czerwoną chorągiewkę, która została w bibliotece na konkurs plastyczny.
Podczas zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia książek dotyczących powstania naszego Państwa oraz wysłuchania wierszy:
Katechizm polskiego dziecka –„ Kto Ty jesteś” – Bełza Władysław
„Barwy ojczyste” - Janczarski Czesław
„Znak” - Łaszczuk Maria
„Mój orzeł” - Kulmowa Joanna
„Ojczyzna” - Domeradzki Włodzimierz


1.jpg 1
jpg, 363 KiB, 1280x854
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Osjaków GBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo