19.12.2019„Przyjaciel Biblioteki”. Finał roku jubileuszowego

„Przyjaciel Biblioteki”. Finał roku jubileuszowego

12 grudnia br. odbyła się gala podsumowująca obchody jubileuszu 70-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Wieczór obfitował w wiele niezwykle wzruszających momentów. Jednym z nich było wręczenie przez Marię Materlę, Radną Sejmiku Województwa Śląskiego złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Kolejną, niezapomnianą część wydarzenia stanowiło wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Monice Ryter, Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, absolwentce bibl­iote­kozn­awst­wa i informacji naukowej, starszemu kustoszowi z 25-letnim stażem pracy, wspó­łorg­aniz­ator­ce i koordynatorce wielu projektów edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez naszą instytucję. Wydarzenie, oprócz świętowania jubileuszu Biblioteki, było także okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się i nadal swoją życzliwością wspierają nasze starania w popularyzowaniu literatury i czytelnictwa. Wyrazem naszej wdzięczności była symboliczna statuetka „Przyjaciela Biblioteki”. Rzeźbę zaprojektował i wykonał Zbigniew Gierczak. Artysta jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W gronie Przyjaciół Biblioteki, znaleźli się reprezentanci lokalnych i regionalnych władz; przedsiębiorcy, firmy, organizacje oraz fundacje, a także osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem, talentem wspierają merytorycznie naszą działalność - artyści, poeci, pisarze, pedagodzy, wykładowcy, kreatorzy życia kulturalnego. Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody dla laureatów zorganizowanych przez nas konkursów czytelniczych o tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytelnictwa 2019 r., w trzech kategoriach wiekowych oraz Czytelnika Roku, który adresowany był do osób dorosłych. Nagrodami były: smartfony, tablety i czytnik e-booków.

Laureatki konkursu z wykorzystaniem książeczek kole­kcjo­ners­kich­:

Kategoria I – Natalia Rojek – Mistrz

Kategoria I – Maja Ryczek – Wicemistrz

Kategoria II – Klara Szkółka – Mistrz

Kategoria II – Zuzanna Wosik – Wicemistrz

W konkursie z wykorzystaniem kodów QR nagrody otrzymały:

Hanna Wachowicz - Mistrz Czytelnictwa

Nikola Szklarczyk - Wicemistrz Czytelnictwa

Czytelnikiem Roku została: Maria Kurzawa

Swoją premierę miała także publikacja, zatytułowana „Dzieje jaworznickiego bibliotekarstwa powszechnego. 70 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie”, autorstwa Marii Leś-Runickiej i Ryszarda Latuska. Monografię honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Wydawnictwo powstało dzięki zaangażowaniu następujących podmiotów: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Biblioteka Śląska, Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Patronami medialnymi są: TVP Kultura, „Puls Jaworzna” i „EXTRA Jaworzno”. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Radosław Goździkowski, student Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu, laureat wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międ­zyna­rodo­wych­, który wykonał własne interpretacje utworów Fryderyka Chopina.

Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, wyrazy sympatii i dowody życzliwego wsparcia!

Dyplom_BP.pdf

Dyplom_BŚ.pdf

Dyplom_Fundacja.pdf

Dyplom_Tauron.pdf

Dyplom_UM.pdf
191212_gala_przyjaciel_biblioteki_080.jpg


Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Jaworzno MBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo