29.01.2021Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021. Jak wynika z danych pozyskanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, najczęściej występujące trudności zgłaszane przez rodziców i uczniów w czasie nauki zdalnej/hybrydowej to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne.
Polecamy literaturę ze zbiorów Biblioteki:
* Nauczanie na odległość katalogi.pbp.poznan.pl
* Stres szkolny- fobia szkolna – radzenie sobie ze stresem katalogi.pbp.poznan.pl
* Zachowania agresywne katalogi.pbp.poznan.pl
* Higiena snu – zaburzenia snu – bezsenność katalogi.pbp.poznan.pl
* Osamotnienie katalogi.pbp.poznan.pl
* Wypalenie uczniowskie – przeciążenie nauką katalogi.pbp.poznan.pl
* Uwaga – trening koncentracji katalogi.pbp.poznan.pl
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna katalogi.pbp.poznan.pl

więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki: pbp.poznan.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo