24.02.2021Projekt grantowy

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ubiega się o przyznanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji grantu pod nazwą:
"Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".

Cel projektu:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
Adresaci projektu:
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele klas I – III
nauczyciele klas IV -VIII
nauczyciele liceów ogól­noks­ztał­cący­ch, techników, szkół branżowych,
nauczyciele szkół specjalnych

Zapraszamy nauczycieli do wypełnienia anonimowej ankiety diagnozującej potrzeby w zakresie edukacji zdalnej. Zobacz ankietę docs.google.com
Więcej informacji o projekcie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Poznań PBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo