26.02.2021Konkurs "Najstrojniejsza palma wielkanocna" 2021

REGULAMIN XVI EDYCJI GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO
NAJSTROJNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA 2021
Honorowy patronat: Wójt Gminy Gołcza – Lesław Blacha

Organizator: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego

REGULAMIN
Cel konkursu :
* kultywowanie tradycji chrz­eści­jańs­kich­
* promowanie osób z talentem plastycznym
* propagowanie tradycji ludowych związanych z obyczajami wielkanocnymi

Zasady uczestnictwa :
* konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców z Gminy Gołcza
* można zgłaszać tylko prace rodzinne
* każda praca powinna zawierać metryczkę trwale przymocowaną do palmy (imiona i nazwisko
rodziny, wiek uczestników, miejscowość, nr telefonu)
* prace konkursowe przechodzą na własność organizatora
* wysokość palmy od 1 m do 1,5 m liczona od podstawy kompozycji (całość max 2 m)

Kategorie konkursu: prace rodzinne

Kryteria oceny :
* 0 – 10 pkt. ogólna kompozycja palmy
* 0 – 10 pkt. estetyka i własnoręczne wykonania elementów pracy (palmy wykonane z gotowych, zakupionych elementów będą niżej oceniane)

Postanowienia końcowe :
* prace należy dostarczyć do biblioteki do 22 marca (poniedziałek) do godz. 1200
* laureaci o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani telefonicznie
* pokonkursowa wystawa prac zorganizowana zostanie w BiOAK Gminy Gołcza

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE NAGRODY !

DODATKOWE INFORMACJE: BiOAK tel. 12 388 60 44


Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Gołcza BiOAK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo