24.09.2014CEON

Zapraszamy do korzystania z Platformy Internetowej CEON tworzonej przez Inte­rdys­cypl­inar­ne Centrum Modelowania Matematycznego i Koputerowego UW (ICM) umożliwiającej dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych:
Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibl­iogr­afic­znyc­h
abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zostało utworzone w 2011 roku przez Inte­rdys­cypl­inar­ne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane:
artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty),
książki,
materiały konferencyjne,
raporty,
rozprawy doktorskie.
Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu
dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium funkcjonuje na zasadach Open Access i jest w pełni otwarty i bezpłatny.
ceon.pl


2670_ceon.jpg 2670_ceon
jpg, 3 KiB, 120x64
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Konin PWSZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo