24.09.2014Literary Reference Center Plus, nowa baza firmy EBSCO w dostępie testowym.

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac ency­klop­edyc­znyc­h, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 35.700 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 250.000 biografii autorów, ponad 740 czasopism literackich, ponad 750.500 recenzji książek, ponad 120.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 29.000 opowiadań, ponad 9.000 wywiadów z autorami, ponad 8.600 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.700 pełnotekstowych literackich publikacji ency­klop­edyc­znyc­h m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, 35 tomów literatury współczesnej "New Contemporary Literature Titles" wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla, 40 pełnotekstowych przewodników dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich a także 72 materiały wideo na temat prac literackich i autorów
Baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story i wiele innych. Baza Literary Reference Center obejmuje również w całości zawartość bazy Magi­llOn­Lite­ratu­re Plus - wydawanej przez Salem Press.

Do 22 listopada br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ma otwarty dostęp testowy do bazy Literary Reference Center. Baza jest dostępna na platformie EBSCOhost uczelni na stronie search.ebscohost.com
Z bazy można korzystać na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu rozmieszczonych w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz w sieci uczelnianej.


LitRefCentrPlus_Masthead_Web.png LitRefCentrPlus_Masthead_Web
png, 154 KiB, 1024x250
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Konin PWSZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo