12.04.2013Konkurs fotograficzny fotoSÓWKA

Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo ogłasza konkurs fotograficzny fotoSÓWKA

REGULAMIN
 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo.
 2. Na konkurs należy zgłosić fotografię przedstawiającą SÓWKĘ – zakładkę promującą portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. Sposób ujęcia tematu jest dowolny. Zakładki dostępne są w siedzibie organizatora.
 3. Celem konkursu jest: promocja portalu w.bibliotece.pl, upowszechnienie i popularyzacja fotografii oraz pobudzenie kreatywności i twórczego myślenia.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć w formacie JPG.
 6. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres biblioteka.niechanowo@wp.pl, wpisując w tytule e-maila ‘fotoSÓWKA’, a w treści imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, e-mail oraz tytuł zdjęcia.
 7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 maja 2013 r.
 8. Fotografie niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 9. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury powołane przez Dyrektora BPGN wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 10. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora podczas Tygodnia Bibliotek w dniach 8 – 15 maja 2013 r.
 11. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z oświadczeniem, że fotografie nadesłane na konkurs zostały wykonane osobiście.
 12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozp­owsz­echn­iani­e i publikację zdjęć przez organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  201612_442992195751303_1558721020_o.jpg


Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Niechanowo BPG

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo