27.11.2015Wycieczka do Sądeckich Wodociągów /26 XI 2015/

Spółka Sądeckie Wodociągi realizuje program edukacyjny pod nazwą „Akademia Wodnika” skierowany do uczniów regionu nowosądeckiego. W ramach projektu dzieci ze szkoły podstawowej z Piwnicznej i Kosarzysk miały okazję zapoznać się z procesami uzdatniania wody, oczyszczania ścieków,czyli z funkcjonowaniem Wodociągów Sądeckich. Podczas zajęć uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą problematyki jakości wody rejonu Sądecczyzny. Spotkanie miało służyć także uświadomieniu potrzeby dbania o wodne zasoby, których ciągle ubywa.
Wycieczka dotyczyła projektu „Na tropie wodnych skarbów” /16 XI -10 XII/ organizowanego w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej przez Bibliotekę Publiczną w Piwnicznej-Zdroju. Kluczowe znaczenie dla przedsięwzięcia miało zwrócenie uwagi na dostęp do wody pitnej na świecie i w regionie, a co za tym idzie na potrzebę oszczędzania wody na co dzień.

Projekt pt: Na tropie wodnych skarbów jest finansowany przez Fundację Znak w ramach projektu Globalnie–Lokalnie–Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych wspó­łfin­anso­wane­go ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015.


polski.jpg polski
jpg, 226 KiB, 2060x1669
Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Piwniczna Zdrój BPMiG

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo