Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
[awatar]
Popów GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 34 317 70 19
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Adres: Strażacka 2
42-110 Popów
E-mail: bibl_popow@op.pl

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-20.00
Piątek 8.00-20.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie otrzymuje czasopismo "Chidusz" oraz Gazetę Wyborczą dzięki www.pitax.pl

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

p.o.dyrektora: dr Aleksandra Kijak-Sawska
bibliotekarz: mgr Agnieszka Szymoniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie została założona w 1947 roku. W 2005 roku uzyskała status odrębnej jednostki organizacyjnej działającej na zasadach instytucji kultury. Równocześnie z tymi zmianami nadano bibliotece nowy statut.
Biblioteka dysponuje obecnie 1 placówką na terenie gminy, jest to tylko centrala. Dwie filie oraz dwa stałe i jeden sezonowy punkt biblioteczny funkcjonowały do połowy lat 90. XX wieku.
W roku 2013 przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń biblioteki, została wówczas zmieniona aranżacja przestrzeni wewnątrz budynku biblioteki, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni użytkowej. Wykonano term­omod­erni­zacj­ę elewacji, zmieniono okna, oświetlenie, instalację co. Zakupiono nowe komputery i meble – w tym regały jezdne na książki. Dzięki tym zmianom wnętrze biblioteki zyskało prawdziwie nowoczesny wygląd.
Od 2017 roku w bibliotece działa system biblioteczny Sowa2.

Drodzy Czytelnicy!!!

W związku z urlopami pracowników zmiana godzin otwarcia biblioteki!!!

W dniach 7,8,9 września 2020r. biblioteka będzie czynna tylko w godz.12.00-20.00!!!

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Komentarze (0)

Szanowni Państwo Czytelnicy,
w związku z urlopami pracowników zmiana godzin otwarcia biblioteki!!

W poniedziałki, wtorki i środy 24,25,26,31 sierpnia oraz 1,2 września biblioteka będzie otwarta w godzinach 12.00-20.00

W czwartki i piątki w dniach 27-28 sierpnia oraz 3-4 września biblioteka będzie otwarta w godzinach 8.00-16.00

Komentarze (0)

UWAGA!!!

W dniach 10-12 oraz 17-19 sierpnia 2020r.biblioteka będzie czynna tylko w godz.8.00-15.00!!!
Natomiast w dniach 13-14 oraz 20-21 sierpnia biblioteka będzie czynna tylko w godz.12.00-19.00!!!

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Komentarze (0)

Uwaga!!!!
W dniach 16-17 lipca (czwartek-piątek)
biblioteka będzie czynna do godz. 16.00
Za utrudnienia przepraszamy

Komentarze (0)

Uwaga!!!
W dniu dzisiejszym (piątek 26 czerwca)
biblioteka będzie otwarta wyjątkowo do godz. 17.30
Za utrudnienia przepraszamy!

Komentarze (0)

Uwaga!!!
W czwartek 25 czerwca br.
biblioteka będzie czynna do godz. 16.00
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Komentarze (0)

Uwaga!!!!
W piątek 12 czerwca biblioteka będzie nieczynna
za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Komentarze (0)

Szanowni Państwo Czytelnicy,
zgodnie z ogłoszeniem premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29.04.br. Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie wznawia swoją działalność z dniem 4 maja br.

W nowej, koronawirusowej rzeczywistości obowiązywać będą jednak NOWE ZASADY korzystania z biblioteki:

  1. czytelnicy NIE WCHODZĄ do wypożyczalni
  2. czytelnicy mogą korzystać jedynie z przedsionka biblioteki (przebywać w przedsionku)
  3. jednorazowo w przedsionku może przebywać 1 czytelnik dorosły (nie dotyczy czytelników z małymi dziećmi)
  4. pozostałe osoby oczekują NA ZEWNĄTRZ na możliwość wejścia do budynku - zachowując od siebie odstęp min. 2 metry
  5. czytelnicy mają obowiązek BYĆ W MASECZCE (nie dotyczy dzieci do lat 4)
  6. czytelnicy NIE MOGĄ SAMODZIELNIE WYBIERAĆ KSIĄŻEK Z PÓŁEK
  7. książki od czytelnika odbiera i podaje bibliotekarz
  8. wszystkie zwrócone książki przechodzą kwarantannę
  9. czytelnicy, którzy są chorzy lub zaobserwowali u siebie niepokojące objawy zdrowotne są proszeni o NIEPRZYCHODZENIE do biblioteki

Uprzejmie prosimy wszystkich Państwa o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych zasad

Powyższe zasady korzystania z biblioteki zostały opracowane na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rozwoju www.gov.pl oraz Biblioteki Narodowej www.bn.org.pl

wirus-2.jpg

wirus-2.jpg wirus-2
jpg, 490 KiB, 1122x1587
Komentarze (0)

Szanowni Państwo Czytelnicy,
organizowany przez GBP w Popowie Gminny Konkurs Czytelniczy pod patronatem Wójta Gminy Popów NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE 16 MAJA 2020 r.
Powodem rezygnacji z przeprowadzenia finału konkursu w zaplanowanym terminie 16 maja 2020 r. jest epidemia koronawirusa.
Jeżeli będzie taka możliwość, finał konkursu zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku.
Jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli - konkurs zostanie odłożony w czasie.

Za utrudnienia przepraszamy!

O nowym terminie konkursu będziemy Państwa informować

Komentarze (0)

Szanowni Państwo Czytelnicy,
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie jakim jest stan epidemii w naszym kraju pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie składają Państwu najs­erde­czni­ejsz­e życzenia w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy.
Życzymy nadziei, pogody ducha, świątecznej radości, spokoju, błog­osła­wień­stwa­ Bożego, a przede wszystkim - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia - dla Państwa Czytelników, Waszych rodzin oraz osób bliskich Waszym sercom.
Życzymy również - Państwu i sobie - abyśmy jak najszybciej mogli się ponownie spotykać w murach Biblioteki!!

Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo