Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
[awatar]
Popów GBP
15 005
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 34 317 70 19
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Adres: Strażacka 2
42-110 Popów
E-mail: bibl_popow@op.pl

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-20.00
Piątek 8.00-20.00

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

dyrektor: dr Aleksandra Kijak-Sawska
bibliotekarz: mgr Agnieszka Szymoniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie została założona w 1947 roku. W 2005 roku uzyskała status odrębnej jednostki organizacyjnej działającej na zasadach instytucji kultury. Równocześnie nadano Bibliotece nowy statut. Biblioteka dysponuje obecnie 1 placówką na terenie gminy (centrala). W 2013 roku przeprowadzono remont pomieszczeń Biblioteki. Została wówczas zmieniona aranżacja pomieszczeń, wykonano term­omod­erni­zacj­ę elewacji, zmieniono okna, oświetlenie, instalację co. Zakupiono nowe komputery i meble – w tym regały jezdne na książki. Od 2017 roku w Bibliotece działa system biblioteczny SowaSQL

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność arch­itek­toni­czna­

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie mieści się na parterze budynku dwuk­ondy­gnac­yjne­go przy ul. Strażackiej 2 w Popowie.
Do Biblioteki prowadzi jedno wejście przystosowane arch­itek­toni­czni­e dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h (podjazd dla wózków).
Pomieszczenia Biblioteki są przystosowane arch­itek­toni­czni­e dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h.
Biblioteka dysponuje toaletą przystosowaną dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h.
Przed Biblioteką nie wyznaczono osobnego miejsca parkingowego dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h
W Bibliotece nie ma specjalnych oznaczeń dostosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących (pętla indukcyjna, oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia w druku powiększonym)
Biblioteka nie oferuje możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
Do Biblioteki można wejść z psem asystujący i/lub z psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.popow-gbp.sowa.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
na stronie internetowej Biblioteki można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych ułatwiających czytanie osobom słabowidzącym lub niedowidzącym (zwiększenie czcionki, zmiana kontrastu)
na stronie internetowej nie wprowadzono opcji audiodeskrypcji ani opcji dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
W razie wystąpienia trudności bądź niemożliwości uzyskania dostępu do treści ze strony internetowej, rekomendujemy skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie tekstu dokumentu/postu, opisanie zawartości wiadomości, opisanie obrazka lub zdjęcia. W celu skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Biblioteki dzwoniąc pod numer tel. 343177019 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00) lub pisząc na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie, ul. Strażacka 2, 42-110 Popów. Zgłoszenie pisemne o umożliwienie alternatywnego dostępu musi zawierać wskazanie, jakie treści ze strony internetowej mają być udostępnione w sposób alternatywny, dane osobowe osoby występującej z wnioskiem oraz wskazanie sposobu, w jaki treści mają być udostępnione (np. poprzez kontakt telefoniczny lub opis treści przesłany drogą pisemną na adres osoby zgłaszającej wniosek). Wniosek kierowany do Biblioteki na piśmie musi zawierać klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

P.o. dyrektora Biblioteki, Aleksandra Kijak-Sawska, wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie.
Funkcję tę będzie pełniła p. Agnieszka Szymoniak - bibliotekarz, łącząc nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami bibliotekarza.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3. monitorowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminnej Biblioteki w Popowie było realizacją obowiązku nałożonego na podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r.

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie – mgr Agnieszka Szymoniak
adres do korespondencji:
ul. Strażacka 2; 42-110 Popów;
tel. 343177019;
e-mail: bibl_popow@op.pl

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Kochanka
  Folwarska, Edyta
  Ocena: 4.0, głosów: 1
 • Zagubieni
  Socha, Natasza
  Ocena: 3.0, głosów: 1
 • Chata nad jeziorem
  Fiszer, Roma J.
  Ocena: 3.5, głosów: 4
 • Wyleczeni
  Horn, Alicja
  Brak ocen
 • Zanim zapomnę
  Wala, Magdalena
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

W czwartek 25 listopada Gmina Biblioteka Publiczna w Popowie gościła młodzież ze szkół z naszej Gminy na imprezie "Urodziny Pisarzy". Wydarzenie to zostało zorganizowane w celu upamiętnienia literackich patronów roku 2021: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza, obchodzących w tym roku setną (Lem, Różewicz, Baczyński) i dwusetną (Norwid) rocznicę urodzin. Zaproszeni goście bawili się rozwiązując zadania dotyczące biografii bohaterów wieczoru, wysłuchali muzycznych adaptacji wierszy Baczyńskiego ("Znów wędrujemy" w adaptacji Grzegorza Turnaua) i Norwida ("Bema pamięci żałobny rapsod" w wykonaniu Czesława Niemena)oraz, zainspirowani kosmicznymi wizjami Stanisława Lema spróbowali swoich sił w malarstwie na folii aluminiowej. Gdy repertuar urodzinowych zabaw został wyczerpany, przyszedł czas na punkt kulminacyjny - czyli urodzinowy tort z czterema fontannami sztucznych ogni (po jednej dla każdego solenizanta). Wielki łasuch jakim był Stanisław Lem na pewno nie pogardziłby tym wypiekiem! :)😊
W imieniu bohaterów wieczoru cieszymy się, że w ten urodzinowy wieczór goście dopisali. Mamy nadzieję, że dobrze się bawili oraz że spotkanie z biografią i twórczością Norwida, Lema, Różewicza i Baczyńskiego w konwencji urodzinowej zabawy zaintryguje i zachęci naszych do sięgnięcia po utwory tych twórców.
20211125_120729.jpg zaproszenie.jpg
20211125_171853.jpg 20211125_180525.jpg 20211125_180706.jpg

zaproszenie.jpg zaproszenie
jpg, 1.3 MiB, 1654x2339
20211125_171853.jpg 20211125_171853
jpg, 4.2 MiB, 4128x3096
20211125_180525.jpg 20211125_180525
jpg, 5.1 MiB, 4128x3096
20211125_180706.jpg 20211125_180706
jpg, 4.8 MiB, 3096x4128
20211125_120729.jpg 20211125_120729
jpg, 4.8 MiB, 4128x3096
Komentarze (0)

Szanowni Państwo Czytelnicy,
w dniu jutrzejszym (czwartek 25 listopada) w godzinach 17.00-19.00 NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZENIA/ZWROTU KSIĄŻEK w związku z odbywającą się w Bibliotece imprezą zamkniętą "Urodziny pisarzy"
Za utrudnienia przepraszamy!

Komentarze (0)

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego "Moje Boże Narodzenie".
Podobnie jak w ubiegłym roku patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Popów i - znów podobnie do roku ubiegłego - zwycięska praca zostanie oficjalną kartkę bożo­naro­dzen­iową­ Gminy Popów na przyszły rok (2022)

Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki w niep­rzek­racz­alny­m terminie 15 grudnia!

plakat-święta-gmina-2021-_2_.jpg

MOJE BOŻE NARODZENIE Konkurs plastyczny REGULAMIN.pdf

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
i Gmina Popów

„Moje Boże Narodzenie”
Gminny Konkurs Plastyczny
dla dzieci i młodzieży

Regulamin Konkursu

1. Organizator
 • Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
 • Współorganizatorem Konkursu jest Gmina Popów
 • Honorowym patronem Konkursu jest Wójt Gminy Popów
2. Cele konkursu
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
 • kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych
 • popularyzowanie różnych technik plastycznych
 • stworzenie okazji do spędzania czasu wolnego w twórczy sposób
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji
3. Technika, format i tematyka prac

● dowolna technika plastyczna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wydzieranka, techniki łączone)
● NIE PRZYJMUJEMY grafik komputerowych!!!
● format dowolny
● tematem konkursu jest Boże Narodzenie – należy przedstawić w formie plastycznej swoją wizję/wyobrażenie/marzenie na temat świąt Bożego Narodzenia

4. Zasady uczestnictwa
 • Konkurs jest jednoetapowy
 • Konkurs będzie przeprowadzony dla dwóch grup uczestników:
  ● dzieci (wiek uczestników od 6 do 12 lat)
  ● młodzież (wiek uczestników od 13 do 18 lat)
 • Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, wiek Autora/Autorki pracy, nazwę miejscowości, z której pochodzi Autor/Autorka pracy;
 • Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zgodę można wydrukować i wypełnić lub przepisać odręcznie
 • Prace nieopisane we właściwy sposób i bez zgody rodzica/prawnego opiekuna nie będą oceniane
 • Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki (Popów, ul. Strażacka 2)
 • NIE PRZYJMUJEMY PRAC w postaci plików jpg, pdf (nie przesyłamy prac pocztą elektroniczną!!!)
 • Regulamin oraz protokoły z konkursu będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki: www.popow-gbp.sowa.pl
5. Termin i sposób nadsyłania prac

● 15 grudnia
● Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (tradycyjną) do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie ul. Strażacka 2; 42-110 Popów do dnia 15 grudnia br. (w przypadku nadsyłania prac pocztą decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego!!)

6. Jury
 • Komisję konkursową powołuje Organizator
 • Decyzje Komisji są niepodważalne
 • wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki
7. Nagrody
 • Nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu (I, II, III miejsce)
 • Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa wyłoni jedną pracę, która zostanie oficjalną kartką świąteczną Gminy Popów na rok 2022
 • Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie i terminie wręczenia nagród
8. Uwagi
 • Nadesłane prace nie będą zwracane
 • Po zakończeniu Konkursu prace przechodzą na własność Organizatora
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie” organizowanego w 2021 roku
 • Informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej Biblioteki www.popow-gbp.sowa.pl oraz pod numerem telefonu 343177019
9. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
- administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie z siedzibą w Popowie (42-110) przy ul. Strażackiej 2; tel. 343177019; e-mail:bibl_popow@op.pl
- dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
- dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów nie będą udostępniane podmiotom trzecim, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międ­zyna­rodo­wych­
- dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów mogą zostać udostępnione Gminie Popów jako Wspó­łorg­aniz­ator­owi Konkursu
- dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji
- dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu
- uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
- uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie

  Załącznik nr1
  do Regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego
  „Moje Boże Narodzenie”

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

............................................(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczam,że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie (Organizatora) i wyrażam zgodę na udział w tym Konkursie mojego dziecka

.............................................................(imię i nazwisko dziecka)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z prze­prow­adze­niem­ Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie”
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka zare­jest­rowa­nego­ podczas rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie” (np. poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej i w mediach społ­eczn­ości­owyc­h Organizatora)
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora prac mojego dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych (np. wystawa pokonkursowa)
5. Wyrażam zgodę na możliwość przekazania moich danych osobowych, a także danych osobowych i zare­jest­rowa­nego­ wizerunku mojego dziecka Gminie Popów jako Wspó­łorg­aniz­ator­owi Konkursu (np. w celu publikowania informacji tekstowych i/lub graficznych na stronie internetowej, i/lub w mediach społ­eczn­ości­owyc­h Gminy Popów)
6. Wyrażam zgodę na możliwość przekazania Gminie Popów jako Wspó­łorg­aniz­ator­owi Konkursu pracy plastycznej wykonanej przez moje dziecko oraz możliwość nieodpłatnego wykorzystania pracy plastycznej mojego dziecka przez Gminę Popów (np. w celu przygotowania kartki świątecznej na podstawie pracy mojego dziecka oraz w celu publikowania informacji tekstowych i/lub graficznych na stronie internetowej i/lub w mediach społ­eczn­ości­owyc­h Gminy Popów)
7. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Organizatora ze mną w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu
8. Zgłoszoną do Konkursu pracę moje dziecko wykonało osobiście
9. Zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich

…...................................(nr telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego)

…..............................................(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
51
Placówki
Popów GBP
Strażacka 2
42-110 Popów

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-20.00
Piątek 8.00-20.00

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo