Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
[awatar]
Popów GBP
10 193
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 34 317 70 19
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Adres: Strażacka 2
42-110 Popów
E-mail: bibl_popow@op.pl

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-19.00
Piątek 8.00-19.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie otrzymuje czasopismo "Chidusz" oraz Gazetę Wyborczą dzięki www.pitax.pl

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

p.o.dyrektora: dr Aleksandra Kijak-Sawska
bibliotekarz: mgr Agnieszka Szymoniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie została założona w 1947 roku. W 2005 roku uzyskała status odrębnej jednostki organizacyjnej działającej na zasadach instytucji kultury. Równocześnie z tymi zmianami nadano bibliotece nowy statut.
Biblioteka dysponuje obecnie 1 placówką na terenie gminy, jest to tylko centrala. Dwie filie oraz dwa stałe i jeden sezonowy punkt biblioteczny funkcjonowały do połowy lat 90. XX wieku.
W roku 2013 przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń biblioteki, została wówczas zmieniona aranżacja przestrzeni wewnątrz budynku biblioteki, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni użytkowej. Wykonano term­omod­erni­zacj­ę elewacji, zmieniono okna, oświetlenie, instalację co. Zakupiono nowe komputery i meble – w tym regały jezdne na książki. Dzięki tym zmianom wnętrze biblioteki zyskało prawdziwie nowoczesny wygląd.
Od 2017 roku w bibliotece działa system biblioteczny Sowa2.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Syn pszczelarza
  Irvin, Kelly
  Brak ocen
 • Pani Walewska
  Gąsiorowski, Wacław
  Brak ocen
 • Szpieg
  Steel, Danielle
  Ocena: 4.0, głosów: 1
 • Wypocznij i zgiń
  Matyszczak, Marta
  Brak ocen
 • Zniewolona
  Krzeczewska, O.
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

14 lutego 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie gościła u siebie pisarkę - panią Agnieszkę Kazała. Na spotkanie autorskie z pisarką przyjechali (wraz z paniami nauczycielkami) do Biblioteki uczniowie z klas I-III ze szkół podstawowych z Więcek, Rębielic Królewskich, Wąsosza Górnego i Popowa. Wydarzenie, które miało miejsce w Bibliotece było dla dzieci jedyną w swoim rodzaju okazją spotkania prawdziwego pisarza - w dodatku piszącego właśnie dla dzieci. Pani Kazała opowiedziała uczestnikom spotkań jak wygląda proces twórczy. Dzieci zadawały mnóstwo pytań - o inspiracje, o pierwszą napisaną książkę, o to, w jakich miejscach i w jakiej porze dnia (lub nocy) p. Kazała pisze swoje teksty. Wiele pytań dotyczyło również ilustracji książkowych oraz procesu wydawniczego. Gdy okazało się, iż pani Kazała nie tylko pisze, lecz również maluje i rysuje i sama tworzy ilustracje do swoich tekstów, a prócz tego - jest również właścicielką wydawnictwa literackiego (Białe Pióro) - pytaniom nie było końca.
P. Kazała odpowiedziała na pytania uczestników, przeczytała również fragmenty swoich utworów. Przygotowała także dla uczestników spotkania wyjątkową niespodziankę - książkę z wierszami swojego autorstwa "Pieszki Agnieszki" w formie teatrzyku Kamishibai. Ponieważ żadna z grup uczestniczących w piątkowym spotkaniu nie zetknęła się dotąd z tą formą, była to prawdziwa atrakcja. Dzieci poznały genezę teatrzyku tego typu, następnie musiały "zaczarować" drewnianą skrzyneczkę, by ta otworzyła swoje drzwiczki, a wreszcie obejrzały i wysłuchały pięknych, czasem śmiesznych, innym razem wzruszających historii o kilku pieskach. Prezentowane w teatrzyku plansze oraz towarzyszące im wiersze stały się także pretekstem do krótkiej rozmowy o opiece nad zwierzętami, przyjaźni oraz domowych ulubieńcach.
Na zakończenie spotkania można było zdobyć autograf pisarki oraz zakupić książkę p. Kazały 20200214_123112.jpg
20200214_090224.jpg 20200214_095614.jpg 20200214_113624.jpg 20200214_103235.jpg

20200214_123112.jpg 20200214_123112
jpg, 4.1 MiB, 3096x4128
20200214_090224.jpg 20200214_090224
jpg, 4.4 MiB, 4128x3096
20200214_113624.jpg 20200214_113624
jpg, 4.8 MiB, 4128x3096
20200214_095614.jpg 20200214_095614
jpg, 4.7 MiB, 4128x3096
20200214_103235.jpg 20200214_103235
jpg, 4.9 MiB, 4128x3096
Komentarze (0)

12 lutego 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie gościła seniorów z Gminnego Koła Emerytów. Tym razem tradycyjne środowe spotkanie organizowane dla seniorów przez Bibliotekę było wpisane w projekt "e-aktywni mieszkańcy gminy Popów". Celem projektu, w którym uczestniczy gmina Popów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia. Seniorzy skorzystali ze szkolenia "Kultura w sieci". Szczególnie ważnym z punktu widzenia seniorów był punkt szkolenia poświęcony cyfrowemu bezpieczeństwu. Seniorzy stanowią znaczny procent ofiar cyfrowych oszustów, stąd tak ważna jest profilaktyka w tym obszarze. Szkolenie dla seniorów zaproszonych przez Bibliotekę prowadził p. Artur Śliwakowski. 20200212_091113.jpg 20200212_091657.jpg 20200212_091719.jpg E-aktywni.png

20200212_091113.jpg 20200212_091113
jpg, 77 KiB, 800x600
20200212_091657.jpg 20200212_091657
jpg, 79 KiB, 800x600
20200212_091719.jpg 20200212_091719
jpg, 81 KiB, 800x600
E-aktywni.png E-aktywni
png, 1.5 MiB, 1168x1653
Komentarze (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie serdecznie zaprasza WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY POPÓW do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym odbywającym się pod patronatem Wójta Gminy Popów! konkurs czytelniczy.jpg

CELEM KONKURSU JEST: rozwijanie czytelnictwa mieszkańców Gminy Popów (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów), popularyzacja twórczego spędzania wolnego czasu, promocja wartościowej literatury, kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

TERMIN: 16 maj 2020 (sobota), godz. 11.00-13.00
(o ewentualnej zmianie terminu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie; informacja będzie również dostępna na stronie internetowej Biblioteki oraz w budynku Biblioteki)

SPECYFIKA KONKURSU:
- Konkurs będzie miał formę pisemną (test wyboru z pytaniami zamkniętymi – możliwa tylko jedna poprawna odpowiedź na pytanie)
- W trakcie konkursu przewidziana jest obecność lektora, który odczyta głośno treść pytań
- Konkurs będzie jednoetapowy
- Konkurs będzie przeprowadzony dla trzech grup uczestników
- Lektury w konkursie zostały tak wybrane, by uczestnicy nie mieli większego problemu z dostępnością tekstów

LEKTURY:
- dzieci (wiek uczestników od 6 do 12 lat) – lektura: Eric Knight „Lassie wróć”
- młodzież (wiek uczestników od 13 do 18 lat) – lektura: Nancy Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów”
- dorośli i seniorzy (wiek uczestników powyżej 18 lat) – lektura: Tadeusz Dołęga-Mostowicz „Znachor”

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (dostępną w postaci papierowej w Bibliotece lub do pobrania ze strony internetowej Biblioteki), a następnie dostarczyć podpisaną kartę osobiście lub pocztą do siedziby Biblioteki (ul. Strażacka 2; 42-110 Popów) do dnia 20 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU jest dostępny, a protokoły z konkursu będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki: www.popow-gbp.sowa.pl

JURY:
- Komisję konkursową powołuje Organizator
- decyzje Komisji są niepodważalne

NAGRODY:
- Organizator przewidział wartościowe nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu (I, II, III miejsce)
- W sytuacji gdy duża liczba uczestników uzyska w teście sprawdzającym znajomość lektury tę samą punktację, co uniemożliwi wyłonienie zwycięzców konkursu w dniu 16 maja 2020r., Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki

UWAGI:
- Organizator nie zapewnia transportu uczestników
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania fotografii w trakcie trwania konkursu i rozdawania nagród oraz publikowania fotografii na stronie internetowej Biblioteki

RODO:
Dane osobowe uczestników Konkursu są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia laureatów. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania/uzupełniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie

KARTA ZGŁOSZENIOWA konkurs czytelniczy 2020.pdf REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO 2020.pdf

Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
29
Placówki
Popów GBP
Strażacka 2
42-110 Popów

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-19.00
Piątek 8.00-19.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie otrzymuje czasopismo "Chidusz" oraz Gazetę Wyborczą dzięki www.pitax.pl

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo