Zbiory biblioteki Piotrków Tryb. UJK
Ekspozycja
Półka Tytuł Twórca Ocena
1.
Analiza danych zastanych Makowska, Marta
Ekonomika zdrowia Getzen, Thomas E.
Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych Herman, R. Paul Skylar, Jessica
Keck, Gayle
Finanse Ostaszewski, Janusz Fedorowicz, Zdzisław
Ekonomia rozwoju Bartkowiak, Ryszard
Ewaluacja w pracy socjalnej Szymanowska, Joanna
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej Molendowski, Edward
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu Czakon, Wojciech
Koncepcja edukacji fizycznej Kierczak, Urszula
2.
Prawo dziecka do szacunku Korczak, Janusz 1878-1942
Jak kochać dziecko Korczak, Janusz
Terapia śmiechem Liebertz, Charmaine
Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej Weiner, Agnieszka Boguszewska, Anna
Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo Pawlak, Piotr
Dziecko urodzone przedwcześnie i jego rodzice Kmita, Grażyna
By dziecko było geniuszem Andrukowicz, Wiesław
Edukacyjne prowokacje Siarkiewicz, Elżbieta Trębińska-Szumigraj, Ewa
Zielińska-Pękał, Daria
Pedagogika ogólna Śliwerski, Bogusław
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze Urban, Bronisław
3.
Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych Borowska-Beszta, Beata
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta Zielińska, Ewa
Nowe media w edukacji Lewowicki, Tadeusz Siemieniecki, Bronisław
Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości Kijak, Remigiusz J.
Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji Kleszcz, Magdalena Łączyk, Małgorzata
Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian Żłobicki, Wiktor Maj, Beata
Efekt facebooka Kirkpatrick, David
Dwie kobiety Lessing, Doris May
4.
Druga wojna światowa Beevor, Antony
Vademecum historyka mediewisty Bogacki, Michał
Galicja 1914-1915 Molnár, Ferenc
Azja - konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa Brążkiewicz, Dariusz Śliwa, Zdzisław
Jeńcy i internowani zmarli w obozie Strzałkowo w latach 1915-1921 Olszewski, Wiesław
"Zapomniane Kresy" Roszkowski, Jerzy Marian
Kwatera Batalionu "Zośka" Trojan, Włodzimierz
Świętokrzyskie studia archiwalno-historyczne Majcher-Ociesa, Edyta
5.
Advanced skills Haines, Simon
Trzy dni zdjęciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim Dłużewska, Maria Anders, Irena
Ossowski, Albin
Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Rozpoznawanie i przewidywanie wypalenia zawodowego nauczycieli Lisowska, Elżbieta
Raport o śmierci polskich gazet Mielczarek, Tomasz
Między linearnością a klikaniem Klichowski, Michał
Doświadczenie lektury Biedrzycki, Krzysztof Janus-Sitarz, Anna
O inteligencji inaczej Flynn, James R.
Oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na dorastającą młodzież Krzystanek, Katarzyna
Obfite piersi, pełne biodra Mo, Yan
6.
O twórczości Wiesława Myśliwskiego Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Ideologie nauk społecznych Kowalski, Mirosław Falcman, Daniel
Konflikt Badinter, Élisabeth
Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym Batorski, Jarema
Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym Dobrołowicz, Justyna
Doświadczenie lektury Biedrzycki, Krzysztof Janus-Sitarz, Anna
Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego Bielski, Janusz
Bojowa pieśń tygrysicy Chua, Amy
Pod presją Honoré, Carl
Diabły, czarty i czarownice Schyndel, Izabela Skiba-Skibińska, Małgorzata
7.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo