Zbiory biblioteki Przeworsk MBP
Ekspozycja
Półka Tytuł Twórca Ocena
1.
Przeworsk i okoliczne gminy Motyka, Janusz
Przeworsk i okolice Budziński, Tadeusz
Dawny Przeworsk na pocztówce i fotografii do 1944 roku Agencja Tłumaczeń INTERPRETER
Studia z dziejów miasta i regionu Kozak, Szczepan
Przeworskie studia regionalne Starostwo Powiatowe w Przeworsku
70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku Prochowski, Henryk
Przeworskie studia regionalne Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
Po powiecie przeworskim Bajda, Łukasz
Przeworsk Bajda, Łukasz Kuźniar, Bartosz
Prochowski, Henryk
"Kronika" ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku Kozak, Szczepan
Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich Wołoszyn, Małgorzata

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo