Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Biecz
[awatar]
Biecz Biblioteka
52 250
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 13 44 71 043
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Adres: ul. Rynek 20
38-340 Biecz
E-mail: wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

1949

Biblioteka zostaje utworzona 9 maja 1949 r. na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach na podstawie Dekretu o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Bieczu z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Grodzkiej. Pierwszy księgozbiór w liczbie 500 egzemplarzy powstaje częściowo z książek odzyskanych z przedwojennego Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Tadeusza Kościuszki.

1952

Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Sądu, obecnie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1958

Biblioteka przenosi się do Domu Ludowego, obecnie budynek kina przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1955

Powstają filie w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach.

1956

Zostaje utworzona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z połączenia biblioteki miejskiej i gromadzkiej.

1966

Biblioteka otrzymuje dwa duże pomieszczenia w Synagodze przy ul. Rynek 20.

1979

Powstaje filia w Głębokiej.

1992

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury.

2000

Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię.

2001

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zostaje zorganizowana wystawa promocyjna „Miasto Biecz”. Materiałem towarzyszącym wystawie jest bibliografia „Miasto Biecz” opracowana przez Iwonę Górny przy współpracy Elżbiety Knapik i wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2002

Zostaje przeprowadzony generalny remont biblioteki. Zostaje wydzielona wypożyczalnia, czytelnia, część magazynowa. Lokal zostaje przystosowany do potrzeb czytelników niep­ełno­spra­wnyc­h i objęty ochroną elektroniczną.

2003

Elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie MAK. Biblioteka posiada własną stronę internetową www.biblioteka.biecz.pl

2010

Przeniesieni filii w Libuszy do nowego pomieszczenia.

Realizacja projektu w ramach programu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek – remonty w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, zakup wyposażenia do filii w Libuszy i Rożnowicach.

2011

Automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych (system SOWA2) w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii tele­info­rmat­yczn­ych wspó­łfin­anso­wane­go ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2016

Biblioteka otrzymuje od Gminy Biecz działkę na rozbudowę placówki i pozyskuje na ten cel środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Rozpoczyna się realizacja projektu pn. Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h i przekształcenia w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego.

2017

Rozpoczyna się proces przebudowy biblioteki, w związku z czym, następuje przeniesienie placówki do tymczasowej siedziby przy ulicy ulicy Rynek 7.

2020

Od 15 maja 2020 r. Biblioteka Biecz posiada pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej części obiektu, co wieńczy czteroletni proces realizacji inwestycji. W związku z powyższym, księgozbiór Biblioteki Biecz przeniesiony zostaje w czerwcu w swe stałe miejsce przy ulicy Rynek 20, a placówka w ostatnim dniu czerwca 2020 roku wznawia działalność.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Zagubiony
  Moseley, Kirsty
  Brak ocen
 • Ostatnie zdjęcie
  Szczygieł, Aldona
  Brak ocen
 • Życzliwość
  Supeł, Barbara
  Brak ocen
 • Wielkanocne koszyczki
  Berlik, Natalia
  Brak ocen
 • Ida jest ciekawa
  Tobiasen, Inger
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

Konkurs zrealizowano w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego”, dzięki uzyskaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury: projekt BLISKO. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej prze­dsta­wiaj­ącej­ portret sarmacki. Do konkursu wpłynęło 11 prac. Komisja w składzie:

Elżbieta Knapik
Anna Guzik
Teresa Grygowicz

dokonała przeglądu zgłoszonych prac zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie. Decyzją komisji przyznano trzy nagrody:

I miejsce – Karolina Kania – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach;

II miejsce – Emilia Grygiel – Liceum Ogól­noks­ztał­cące­ w Bieczu;

III miejsce – Jagoda Piwowar – Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu.

Wyróżnienia przyznano:

Martynie Sołtysik z Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu oraz Weronice Pabis z I Liceum Ogól­noks­ztał­cące­go w Gorlicach.

Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie!

konkurs (2).jpg konkurs (2)
jpg, 75 KiB, 720x960
belka-aktualizacja-2021-biała-1.jpg belka-aktualizacja-2021-biała-1
jpg, 197 KiB, 2163x629
Komentarze (0)

W piątkowy wieczór 5 listopada 2021 roku w bieckiej bibliotece byliśmy świadkami niezwykłego muzycznego wydarzenia. Za pośrednictwem Pawła Szczepanika – dyrektora artystycznego Kromer Festival Biecz – mogliśmy wysłuchać w naszej placówce znakomitego koncertu w wykonaniu {oh!} Trio. Zespół w składzie Martyna Pastuszka (skrzypce, kierownictwo artystyczne), Adam Pastuszka (skrzypce) oraz Anna Firlus (klawesyn) przez ponad godzinę raczył słuchaczy kompozycjami z repertuaru Johannesa Schultza, Marcina Mielczewskiego, Aldebarda Subissatiego, Adama Jarzębskiego, Johanna Rossenmullera oraz H.I.F. von Biebera. Ten barokowy koncert to prawdziwa duchowa uczta. Występ stał się muzycznym tłem dla czasów, w których żył i tworzył Wacław Potocki – patron realizowanego przez Bibliotekę Biecz projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego”.

{oh!} Orkiestra Historyczna gościła już w Bieczu podczas 7. odsłony Kromer Festival Biecz. Tym razem trio muzyków związanych z tą formacją dało kameralny popis swoich wirtuozerskich umiejętności wykonując sied­emna­stow­iecz­ne utwory. Ta powstała dziewięć lat temu orkiestra, w ciągu niecałej dekady działalności, wypracowała pozycję jednej z wiodących formacji muzyki dawnej w Polsce. Zespół liczy siedemnastu muzyków.

Wydarzenie odbyło się w ramach Programu BLISKO. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu BLISKO przyznało dotację 49. projektom. Biblioteka Biecz otrzymała z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie w kwocie 107.300,00 zł. Wkład Gminy Biecz do tego projektu wynosi 12 000 zł.

„Literacki Biecz Wacława Potockiego”, którego liderem jest Biblioteka Biecz realizowany jest w cyklu dwuletnim we współpracy z partnerami: Liceum Ogól­noks­ztał­cący­m w Bieczu, Zespołem Szkół Zawodowych w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Bieckim Centrum Kultury. Projekt objął Patronatem Honorowym Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz.

koncert.jpg koncert
jpg, 721 KiB, 1800x1200
belka-aktualizacja-2021-biała-1.jpg belka-aktualizacja-2021-biała-1
jpg, 197 KiB, 2163x629
Komentarze (0)

W piątek 29.10.2021 roku w Bibliotece Biecz odbył się wykład naukowy poświęcony życiu i twórczości wybitnego barokowego poety, za jakiego przez historyków literatury uznawany jest Wacław Potocki.

Wykład przeprowadził dr hab. Andrzej Borkowski, Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, lite­ratu­rozn­awca­ i badacz pisarstwa Wacława Potockiego. Profesor w zajmujący sposób opowiadał o realiach epoki, w której żył i tworzył patron projektu realizowanego przez Bibliotekę Biecz. Autor publikacji naukowych o Potockim wskazał na jego związki z Bieczem, różnorodność uprawianych przez niego form literackich oraz społeczno-politycznych kontekstach, które naznaczyły twórczość autora „Transakcji wojny chocimskiej”. Jak się okazuje, Wacław Potocki, już pod koniec swego życia w sposób katastroficzny postrzegał dalsze losy Rzec­zypo­spol­itej­ zdominowanej przez szlachecką anarchię. Młodzież, bo głównie do niej adresowany był wykład, dowiedziała się o wielu interesujących wątkach z biografii tego ważnego dla Biecza pisarza.

Wydarzenie odbyło się w ramach Programu BLISKO. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu BLISKO przyznało dotację 49. projektom. Biblioteka Biecz otrzymała z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie w kwocie 107.300,00 zł. Wkład Gminy Biecz do tego projektu wynosi 12 000 zł.

„Literacki Biecz Wacława Potockiego”, którego liderem jest Biblioteka Biecz realizowany jest w cyklu dwuletnim we współpracy z partnerami: Liceum Ogól­noks­ztał­cący­m w Bieczu, Zespołem Szkół Zawodowych w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Bieckim Centrum Kultury. Projekt objął Patronatem Honorowym Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz.

logotypy.jpg logotypy
jpg, 204 KiB, 2093x563
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
16
Placówki
Biecz Biblioteka
ul. Rynek 20
38-340 Biecz

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

0
Filia biblioteczna w Binarowej
Binarowa 435
38-340 Biecz

Filia w Binarowej jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 11.00 – 17.00
wtorek 11.00 – 17.00
środa 11.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
piątek 11.00 – 17.00

0
Filia biblioteczna w Głębokiej
Głęboka 136
38-340 Biecz

Filia w Głębokiej jest czynna dla Czytelników:
wtorek 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Libuszy
Libusza 688
38-306 Libusza

Filia w Libuszy jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Rożnowicach
Rożnowice 2
38-323 Rożnowice

Czynna:
poniedziałek 8.30 - 15.30,
wtorek 8.30 - 15.30,
środa 8.30 - 15.30,
czwartek 8.00 - 15.00,
piątek nieczynne

0
Forum biblioteki
 • Zakup nowości wydawniczych
  Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do wpisywania na forum propozycji zakupu nowości wydawniczych:)
  Odpowiedzi: 0, ost. zmiana: 05.03.2021 11:16
  Biecz Biblioteka   
  [awatar]
  Biecz Biblioteka
Przejdź do forum
nataliabacia47
paulina10012
robes57
puszek
eewa7
szczerba.justyna
Szymon95
malpy07
basia14391
paulina_wachowicz
kieltyczka
izus774
mariagazda47
malgorzata_niemiec90
Cieniawka
milten198

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo