Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Biecz
[awatar]
Biblioteka Biecz
53 182
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 13 44 71 043
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Adres: ul. Rynek 20
38-340 Biecz
E-mail: wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

1949

Biblioteka zostaje utworzona 9 maja 1949 r. na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach na podstawie Dekretu o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Bieczu z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Grodzkiej. Pierwszy księgozbiór w liczbie 500 egzemplarzy powstaje częściowo z książek odzyskanych z przedwojennego Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Tadeusza Kościuszki.

1952

Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Sądu, obecnie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1958

Biblioteka przenosi się do Domu Ludowego, obecnie budynek kina przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1955

Powstają filie w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach.

1956

Zostaje utworzona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z połączenia biblioteki miejskiej i gromadzkiej.

1966

Biblioteka otrzymuje dwa duże pomieszczenia w Synagodze przy ul. Rynek 20.

1979

Powstaje filia w Głębokiej.

1992

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury.

2000

Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię.

2001

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zostaje zorganizowana wystawa promocyjna „Miasto Biecz”. Materiałem towarzyszącym wystawie jest bibliografia „Miasto Biecz” opracowana przez Iwonę Górny przy współpracy Elżbiety Knapik i wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2002

Zostaje przeprowadzony generalny remont biblioteki. Zostaje wydzielona wypożyczalnia, czytelnia, część magazynowa. Lokal zostaje przystosowany do potrzeb czytelników niep­ełno­spra­wnyc­h i objęty ochroną elektroniczną.

2003

Elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie MAK. Biblioteka posiada własną stronę internetową www.biblioteka.biecz.pl

2010

Przeniesieni filii w Libuszy do nowego pomieszczenia.

Realizacja projektu w ramach programu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek – remonty w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, zakup wyposażenia do filii w Libuszy i Rożnowicach.

2011

Automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych (system SOWA2) w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii tele­info­rmat­yczn­ych wspó­łfin­anso­wane­go ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2016

Biblioteka otrzymuje od Gminy Biecz działkę na rozbudowę placówki i pozyskuje na ten cel środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Rozpoczyna się realizacja projektu pn. Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h i przekształcenia w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego.

2017

Rozpoczyna się proces przebudowy biblioteki, w związku z czym, następuje przeniesienie placówki do tymczasowej siedziby przy ulicy ulicy Rynek 7.

2020

Od 15 maja 2020 r. Biblioteka Biecz posiada pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej części obiektu, co wieńczy czteroletni proces realizacji inwestycji. W związku z powyższym, księgozbiór Biblioteki Biecz przeniesiony zostaje w czerwcu w swe stałe miejsce przy ulicy Rynek 20, a placówka w ostatnim dniu czerwca 2020 roku wznawia działalność.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Loveless
  Oseman, Alice
  Ocena: 5.0, głosów: 1
 • Hedwiga i księżniczka z Hardemo
  Nilsson, Frida
  Brak ocen
 • Horrifikland
  Trondheim, Lewis
  Brak ocen
 • Dwa dla mnie, jeden dla ciebie
  Mühle, Jörg
  Ocena: 5.0, głosów: 2
 • Szalona gra w rób to, co ja czyli Franek i Felek idą spać
  Rzepecka-Weiss, Gabriela
  Brak ocen
1 2 3 4

W listopadzie ubiegłego roku Biblioteka Biecz pozyskała środki z rządowego programu uruchomionego na okoliczność dwusetnej rocznicy wydania Mick­iewi­czow­skic­h „Ballad i romansów”. Pozyskała tym samym 16000 złotych dofinansowania do działań kulturalnych upam­iętn­iają­cych­ to dzieło, od którego historia polskiego romantyzmu się rozpoczęła. Całkowity koszt projektu wyniósł 21000 złotych. Kwotę 5000 złotych wkładu własnego zabezpieczyła Gmina Biecz. Dzięki temu udało się zaplanowane w projekcie ‘”Ballady i romanse” nasze współczesne’ wydarzenia uskutecznić.

We wrześniu i w październiku tego roku w bieckiej bibliotece odbył się cykl wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodzieży oraz dorosłych, mających na celu nie tylko przypomnienie tekstów Mickiewicza, ale także wejście w dialog z romantyzmem i pokazanie, co współcześnie tej epoce estetyczno-ideowo-literackiej zawdzięczamy.

W ramach działań projektowych odbył się literacki panel dyskusyjny z Ignacym Karpowiczem wokół jego głośnej książki „Balladyny i romanse”. Rozmówcy poruszali się w obszarze rozważań na temat trwałości romantycznej tradycji. Inną formą, bardziej edukacyjną, stały się wykłady naukowe, których Biblioteka zorganizowała aż trzy. Jeden z nich, na temat wpływu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza na późniejszą poezję romantyczną, zarówno krajową, jak i emigracyjną, wygłosił Profesor Marek Stanisz, historyk literatury z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwa kolejne natomiast, o współczesnych literackich odniesieniach do uniwersum Mick­iewi­czow­skic­h „Ballad i romansów”, przestawił dr Jacek Lech, lite­ratu­rozn­awca­ oraz pracownik bieckiej książnicy. Bardzo ciekawą formą kontaktu młodzieży z pisaniem były warsztaty creative writing, przygotowane i przeprowadzone przez dziennikarkę i blogerkę Georginę Gryboś-Szczepanik, odbiorcami których była młodzież uczęszczająca do bieckiego LO. Ale to nie wszystko… Koncert „Balladowo i romantycznie Kuby Michalskiego stał się muzycznym hołdem dla Adama Mickiewicza. Artysta zaprezentował swój autorski program poetycko-muzyczny wpisujący się w uniwersum „Ballad i romansów”. Tego też wieczoru, 16 września miał miejsce również wernisaż wystawy „Za/świat ballad Adama Mickiewicza”. Ponadto Biblioteka Biecz ogłosiła dwa konkursy, adresowane do uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich, w których mogli oni wykazać się kreatywnością oraz wiedzą o balladach Mickiewicza.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Komentarze (0)

30 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Bibliotece Biecz odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Mick­iewi­czow­skie­go „Romantic game”. Celem konkursu było wykonanie edukacyjnej gry planszowej związanej z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. W którym wzięli udział uczniowie szkół średnich z powiatu gorlickiego. Poziom merytoryczno-plastyczny nadesłanych prac przeszedł nasze oczekiwania, co sprawiło, że decyzja jury dotycząca wyłonienia zwycięzców była niezwykle trudna.

W konkursie przyznano trzy lokaty.

1 miejsce: praca grupowa uczennic (Maja Romańska, Maja Szczepanek, Anna Smoszna, Wiktoria Kwarcińska) repr­ezen­tują­cych­ Zespół Szkół Ogól­noks­ztał­cący­ch im Henryka Sienkiewicza w Bobowej.

2 miejsce: praca Kamila Kwarcińskiego z Zespół Szkół Ogól­noks­ztał­cący­ch im Henryka Sienkiewicza w Bobowej.

3 lokata gra stworzona przez Julię Włudykę i Natalię Bogusz również uczęszczających do Zespołu Szkół Ogól­noks­ztał­cący­ch im Henryka Sienkiewicza w Bobowej.

Wszystkim autorom znakomitych i pomysłowych prac serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do oglądania fotorelacji z tego wydarzenia -> www.biblioteka.biecz.pl

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

DSC_0393_wm (1).jpg DSC_0393_wm (1)
jpg, 1.6 MiB, 2000x1333
Komentarze (0)

We wtorek 29.11.2022 odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowego Klubu Czytelniczego ZACZYTANI. Zapraszamy do oglądania fotorelacji z tego spotkania -> www.biblioteka.biecz.pl

andrzejki_1 (1).jpg andrzejki_1 (1)
jpg, 342 KiB, 1024x682
andrzejki_1 (2).jpg andrzejki_1 (2)
jpg, 405 KiB, 682x1024
andrzejki_1 (3).jpg andrzejki_1 (3)
jpg, 325 KiB, 682x1024
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
17
Placówki
Biblioteka Biecz
ul. Rynek 20
38-340 Biecz

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

0
Filia biblioteczna w Binarowej
Binarowa 435
38-340 Biecz

Filia w Binarowej jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 9.00 – 17.00
wtorek 11.00 – 17.00
środa 11.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 16.00
piątek 9.00 – 17.00

0
Filia biblioteczna w Głębokiej
Głęboka 136
38-340 Biecz

Filia w Głębokiej jest czynna dla Czytelników:
wtorek 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Libuszy
Libusza 688
38-306 Libusza

Filia w Libuszy jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Rożnowicach
Rożnowice 2
38-323 Rożnowice

Czynna:
poniedziałek 8.00 - 16.00,
wtorek 8.00 - 16.00,
środa 8.00 - 16.00,
czwartek 8.00 - 16.00,
piątek 8.00 - 16.00

0
Forum biblioteki
 • Zakup nowości wydawniczych
  Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do wpisywania na forum propozycji zakupu nowości wydawniczych:)
  Odpowiedzi: 0, ost. zmiana: 05.03.2021 11:16
  Biblioteka Biecz   
  [awatar]
  Biblioteka Biecz
Przejdź do forum
nataliabacia47
paulina10012
robes57
puszek
eewa7
szczerba.justyna
Szymon95
malpy07
basia14391
paulina_wachowicz
kieltyczka
izus774
mariagazda47
malgorzata_niemiec90
Cieniawka
milten198

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo