Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Biecz
[awatar]
Biecz Biblioteka
50 042
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 13 44 71 043
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Adres: ul. Rynek 20
38-340 Biecz
E-mail: wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

1949

Biblioteka zostaje utworzona 9 maja 1949 r. na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach na podstawie Dekretu o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Bieczu z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Grodzkiej. Pierwszy księgozbiór w liczbie 500 egzemplarzy powstaje częściowo z książek odzyskanych z przedwojennego Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Tadeusza Kościuszki.

1952

Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Sądu, obecnie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1958

Biblioteka przenosi się do Domu Ludowego, obecnie budynek kina przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1955

Powstają filie w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach.

1956

Zostaje utworzona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z połączenia biblioteki miejskiej i gromadzkiej.

1966

Biblioteka otrzymuje dwa duże pomieszczenia w Synagodze przy ul. Rynek 20.

1979

Powstaje filia w Głębokiej.

1992

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury.

2000

Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię.

2001

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zostaje zorganizowana wystawa promocyjna „Miasto Biecz”. Materiałem towarzyszącym wystawie jest bibliografia „Miasto Biecz” opracowana przez Iwonę Górny przy współpracy Elżbiety Knapik i wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2002

Zostaje przeprowadzony generalny remont biblioteki. Zostaje wydzielona wypożyczalnia, czytelnia, część magazynowa. Lokal zostaje przystosowany do potrzeb czytelników niep­ełno­spra­wnyc­h i objęty ochroną elektroniczną.

2003

Elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie MAK. Biblioteka posiada własną stronę internetową www.biblioteka.biecz.pl

2010

Przeniesieni filii w Libuszy do nowego pomieszczenia.

Realizacja projektu w ramach programu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek – remonty w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, zakup wyposażenia do filii w Libuszy i Rożnowicach.

2011

Automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych (system SOWA2) w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii tele­info­rmat­yczn­ych wspó­łfin­anso­wane­go ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2016

Biblioteka otrzymuje od Gminy Biecz działkę na rozbudowę placówki i pozyskuje na ten cel środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Rozpoczyna się realizacja projektu pn. Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h i przekształcenia w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego.

2017

Rozpoczyna się proces przebudowy biblioteki, w związku z czym, następuje przeniesienie placówki do tymczasowej siedziby przy ulicy ulicy Rynek 7.

2020

Od 15 maja 2020 r. Biblioteka Biecz posiada pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej części obiektu, co wieńczy czteroletni proces realizacji inwestycji. W związku z powyższym, księgozbiór Biblioteki Biecz przeniesiony zostaje w czerwcu w swe stałe miejsce przy ulicy Rynek 20, a placówka w ostatnim dniu czerwca 2020 roku wznawia działalność.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Rozmowy Dworzanina z Mnichem
  Kromer, Marcin
  Brak ocen
 • Tryumf Pana Kleksa
  Brzechwa, Jan
  Ocena: 3.6, głosów: 19
 • Psie smutki i inne wiersze
  Brzechwa, Jan
  Brak ocen
 • Szelmostwa Lisa Witalisa
  Brzechwa, Jan
  Brak ocen
 • Rycerz Szaławiła
  Brzechwa, Jan
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

W Bibliotece Biecz odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu Brzechwa Dzieciom. 😊👩‍👩‍👧‍👧🎲♟🎯
Więcej informacji na stronie:
www.biblioteka.biecz.pl

brzechwa_dzieciom.jpg brzechwa_dzieciom
jpg, 2.3 MiB, 3280x2108
Komentarze (0)

13 września Biblioteka Biecz rozpoczęła realizację projektu pn. Brzechwa dzieciom. Na potrzeby tego projektu zostały zakupione: książki autora, audiobooki, gry planszowe oraz puzzle, z których korzystali uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bieczu podczas pierwszego spotkania. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach, układali puzzle i rozwiązywali quizy o zwierzętach. Koordynator projektu Elżbieta Wszołek zapoznała uczniów z postacią Jana Brzechwy i jego twórczością.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Zachęcamy do oglądania fotorelacji:
www.biblioteka.biecz.pl

gry.jpg gry
jpg, 865 KiB, 1800x1200
660-700.jpg 660-700
jpg, 59 KiB, 660x324
Komentarze (0)

6 września br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego oraz przebudowanego obiektu Biblioteki Biecz i Urzędu Miejskiego w Bieczu, którego Gospodarzami byli Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz oraz Dyrektor Biblioteki Biecz Elżbieta Knapik. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, wnętrza biblioteki oraz biur Urzędu Miejskiego zostały poświęcone przez Księdza Dziekana, proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała Janusza Kurasza. W uroczystości uczestniczyli dostojni Goście:

– Wicewojewoda Małopolski – Pan Józef Leśniak,

– Radni Urzędu Mars­załk­owsk­iego­ Województwa Małopolskiego – Pan Grzegorz Biedroń i Pan Stanisław Pasoń,

– Wicedyrektor Instytutu Książki – prof. Krzysztof Koelher,

– Starosta Powiatu Gorlickiego – Pani Maria Gubała,

– Radna Rady Powiatu Gorlickiego – Pani Iwona Tumidajewicz,

– Wiceburmistrz Jasła – Pani Elwira Musiałowicz-Czech,

– Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu – Pan Robert Kowalski,

– były Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Sączu – Pan Witold Król,

– Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Gorlickiego – Pan Tadeusz Mikrut,

– Proboszczowie bieckich parafii: Ksiądz Dziekan Janusz Kurasz oraz Ojciec Tomasz Michalik,

– Radni Rady Miejskiej w Bieczu wraz z Przewodniczącym Rady Panem Grzegorzem Nosalem,

– Sekretarz Gminy Biecz – Pan Jan Szkaradek,

– Skarbnik Gminy Biecz – Pani Iwona Czeluśniak,

Środowisko bibliotekarskie reprezentowane było przez:

– Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – Pana Jerzego Woźniakiewicza,

– Dyrektor Biblioteki Kraków oraz dyrektorów bibliotek z Tarnowa, Oświęcimia, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Sącza, Jasła i Gorlic

– Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Panią Żanetę Kubic,

– byłą Przewodniczącą SBP oraz obecna redaktor naczelną czasopisma „Bibliotekarz” – Panią Elżbietę Stefańczyk,

Panią Janinę Rutanę – wieloletnią dyrektor bieckiej biblioteki,

– wieloletnią Dyrektor Biblioteki w Nowym Sączu – Panią Marię Sosin.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli także:

– dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – Pan Jakub Nowakowski,

– dyrektorzy instytucji towarzystw kulturalnych z Jasła, Gorlic i Biecza,

– dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych działających w Gminie Biecz,

– dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Biecz,

– osoby czynnie zaangażowane w realizację inwestycji: projektanci – Pani Karolina Czech i Pan Piotr Dybilas z Biura Arch­itek­toni­czne­go „Czech Architektów”, Pani Agata Mamoń-Prokop – konserwator dzieł sztuki, Pan Krzysztof Przybyłowicz – znawca historii bieckich Żydów, Pani Barbara Wróbel – właściciel firmy ALANG oraz pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bieczu.

Na ręce Gospodarzy wpłynęły liczne listy gratulacyjne wyrażające słowa uznania dla zwieńczonej inwestycji. Słowa podziękowania od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odczytał Pan Profesor Krzysztof Koelher, z kolei w imieniu Pani Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś list odczytał jej reprezentant, Pan Paweł Rąpała. Pani Jadwiga Wędrychowicz odczytała z kolei dwa ciepłe listy z Izraela: od Pani Roni Reiner oraz Malki Eichenstein.

Listy gratulacyjne dostępne w poniższych załącznikach:

List gratulacyjny od prof. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
List gratulacyjny od Pani Barbary Bartuś – Posła na Sejm RP
List gratulacyjny od prof. Krzysztofa Koehlera – Wicedyrektora Instytutu Książki
List gratulacyjny od Pani Marii Gubały – Starosty Powiatu Gorlickiego
List gratulacyjny od Pana Tomasza Makowskiego – Dyrektora Biblioteki Narodowej
List gratulacyjny od Pana Jerzego Woźniakiewicza – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – dla Burmistrza Biecza, Pana Mirosława Wędrychowicza
List gratulacyjny od Pana Jerzego Woźniakiewicza – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – dla Dyrektor Biblioteki Biecz, Pani Elżbiety Knapik
List gratulacyjny od Pani Barbary Budyńskiej – p.o. Przewodniczacej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
List gratulacyjny od Pani Doroty Woźnicy – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
List gratulacyjny od Pani Joanny Kalisz-Dziki – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
List gratulacyjny od Pana Leszka Palusa – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu

Uroczystość została uświetniona krótkim występem krakowskiego zespołu Legend of Kazimierz, po którym Goście zwiedzili bibliotekę oraz zabytkowe piwnice pod budynkiem biblioteki, gdzie mieści się ekspozycja stała „Żydzi Biecza. Historia i Zagłada”.

Nowo wybudowany obiekt został zaprojektowany przez Karolinę Czech. Estetyczne i nowoczesne wnętrza to wspólny projekt Karoliny Czech i Piotra Dybilasa z Biura Arch­itek­toni­czne­go „Czech Architektów”. Łączy on nowoczesność z zabytkową tkanką. Całkowity koszt realizacji zadania (przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki i urzędu) zamknął się w kwocie 6.980.139,28 zł. Koszt modernizacji biblioteki wyniósł 4.224.524,29 zł, z czego dofinansowanie otrzymane w ramach programu rządowego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 stanowiła znacząca kwota 1.983.617,12 zł.

Składamy szczególne podziękowania Panu Premierowi, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się zmodernizować wnętrza naszej pięknej biblioteki. Słowa wdzięczności kierujemy także do Dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, jak również do Organizatorów: Gminy Biecz. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Burmistrzowi Mirosławowi Wędrychowiczowi i Radzie Miejskiej w Bieczu, za potraktowanie biblioteki jako inwestycji, a nie jako kosztu. Świadczy to o niezwykłej mądrości i dbałości władz miasta o ważne potrzeby mieszkańców.

Zapraszamy do fotorelacji:
www.biblioteka.biecz.pl

otwarcie_biblioteki.jpg otwarcie_biblioteki
jpg, 1.1 MiB, 1800x1200
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Placówki
Biecz Biblioteka
ul. Rynek 20
38-340 Biecz

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

0
Filia biblioteczna w Binarowej
Binarowa 435
38-340 Biecz

Filia w Binarowej jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 11.00 – 17.00
wtorek 11.00 – 17.00
środa 11.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
piątek 11.00 – 17.00

0
Filia biblioteczna w Głębokiej
Głęboka 136
38-340 Biecz

Filia w Głębokiej jest czynna dla Czytelników:
wtorek 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Libuszy
Libusza 688
38-306 Libusza

Filia w Libuszy jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Rożnowicach
Rożnowice 2
38-323 Rożnowice

Czynna:
poniedziałek 8.30 - 15.30,
wtorek 8.30 - 15.30,
środa 8.30 - 15.30,
czwartek 8.00 - 15.00,
piątek nieczynne

0
Forum biblioteki
 • Zakup nowości wydawniczych
  Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do wpisywania na forum propozycji zakupu nowości wydawniczych:)
  Odpowiedzi: 0, ost. zmiana: 05.03.2021 11:16
  Biecz Biblioteka   
  [awatar]
  Biecz Biblioteka
Przejdź do forum
nataliabacia47
paulina10012
robes57
puszek
eewa7
szczerba.justyna
Szymon95
malpy07
basia14391
paulina_wachowicz
kieltyczka
izus774
mariagazda47
malgorzata_niemiec90
Cieniawka
milten198

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo