Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Biecz
[awatar]
BB
48 105
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 13 44 71 043
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Adres: ul. Rynek 20
38-340 Biecz
E-mail: wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

1949

Biblioteka zostaje utworzona 9 maja 1949 r. na mocy uchwały Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach na podstawie Dekretu o bibliotekach z 17 kwietnia 1946 r. Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Bieczu z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Grodzkiej. Pierwszy księgozbiór w liczbie 500 egzemplarzy powstaje częściowo z książek odzyskanych z przedwojennego Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Tadeusza Kościuszki.

1952

Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Sądu, obecnie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1958

Biblioteka przenosi się do Domu Ludowego, obecnie budynek kina przy ul. Kazimierza Wielkiego.

1955

Powstają filie w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach.

1956

Zostaje utworzona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z połączenia biblioteki miejskiej i gromadzkiej.

1966

Biblioteka otrzymuje dwa duże pomieszczenia w Synagodze przy ul. Rynek 20.

1979

Powstaje filia w Głębokiej.

1992

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury.

2000

Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię.

2001

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zostaje zorganizowana wystawa promocyjna „Miasto Biecz”. Materiałem towarzyszącym wystawie jest bibliografia „Miasto Biecz” opracowana przez Iwonę Górny przy współpracy Elżbiety Knapik i wydana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2002

Zostaje przeprowadzony generalny remont biblioteki. Zostaje wydzielona wypożyczalnia, czytelnia, część magazynowa. Lokal zostaje przystosowany do potrzeb czytelników niep­ełno­spra­wnyc­h i objęty ochroną elektroniczną.

2003

Elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie MAK. Biblioteka posiada własną stronę internetową www.biblioteka.biecz.pl

2010

Przeniesieni filii w Libuszy do nowego pomieszczenia.

Realizacja projektu w ramach programu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek – remonty w bibliotece w Bieczu i filiach w Binarowej i Głębokiej, zakup wyposażenia do filii w Libuszy i Rożnowicach.

2011

Automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych (system SOWA2) w ramach projektu Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii tele­info­rmat­yczn­ych wspó­łfin­anso­wane­go ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2016

Biblioteka otrzymuje od Gminy Biecz działkę na rozbudowę placówki i pozyskuje na ten cel środki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Rozpoczyna się realizacja projektu pn. Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h i przekształcenia w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego.

2017

Rozpoczyna się proces przebudowy biblioteki, w związku z czym, następuje przeniesienie placówki do tymczasowej siedziby przy ulicy ulicy Rynek 7.

2020

Od 15 maja 2020 r. Biblioteka Biecz posiada pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej części obiektu, co wieńczy czteroletni proces realizacji inwestycji. W związku z powyższym, księgozbiór Biblioteki Biecz przeniesiony zostaje w czerwcu w swe stałe miejsce przy ulicy Rynek 20, a placówka w ostatnim dniu czerwca 2020 roku wznawia działalność.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Kolekcjoner porzuconych dusz
  Brum, Eliane
  Ocena: 3.0, głosów: 1
 • Gwara Bugaja na Pogórzu (gm. Biecz, pow. Gorlice)
  Karaś, Halina
  Brak ocen
 • Przechytrzyć historię
  Lansky, Aaron
  Ocena: 4.0, głosów: 1
 • Proskrypcje w nowej odsłonie
  Bębnik, Grzegorz
  Brak ocen
 • Ofiary dwóch totalitaryzmów
  Kurczab, Joanna
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

Wystawa ta przedstawia kilkadziesiąt prac fotograficznych wykonanych techniką chromianowo-proszkową prezentujących rekonstrukcje historyczne z I Wojny Światowej. Są to zdjęcia zarówno walk (Bitwy Limanowskiej, Marcinkowickiej i Gorlickiej) jak i życia obozowego. Jest to już X odsłona tej wystawy, mimo to będzie można zobaczyć zdjęcia, które dotąd na żadnej z nich nie były prezentowane.

Prace są wykonywane całkowicie ręcznie w technice chromianowo proszkowej. Jej początki sięgają XIX wieku. Wywodzi się ona od techniki Woodburytypii, a zwłaszcza Rezinotypii, do której jest najbardziej zbliżona. Cechą char­akte­ryst­yczn­ą każdej pracy są ręcznie odsłaniane światła i półcienie czym bardziej przypomina subtelną grafikę niż odbitkę fotograficzną. Wszystko to sprawia że niemal cofamy się do tamtych chwil.

Wystawa ta wpisuje się w szereg imprez upam­iętn­iają­cych­ odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918r. Pragnę, by była hołdem dla walczących i wyrazem wdzięczności dla tych, co upamiętniają te wydarzenia poprzez rekonstrukcje historyczne i dbanie o miejsca pamięci.

IMG_7588.jpg IMG_7588
jpg, 169 KiB, 965x778
Komentarze (0)

Nasza Biblioteka otrzymała w darze serię książek z Instytutu Pileckiego.

Studia nad Totalitaryzmem i Wiekiem XX (2 tomy);
Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina;
Joanna Kurczab – Ofiary Dwóch Totalitaryzmów. Losy rodzin katyńskich pod okupacją sowiecką i niemiecką;
Grzegorz Bębnik – Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II Wojny Światowej;
Międzynarodowa konferencja naukowa. Nowy świat Europy po Wielkiej Wojnie;
Światek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja 1948 r.
Zapraszamy do lektury!

DSC_0583.jpg DSC_0583
jpg, 2.1 MiB, 6000x4000
Komentarze (0)

24 lutego w Bibliotece Biecz odbyły się czytelnicze zajęcia „LOWE z książką”. Omawialiśmy ostatnio przeczytane książki, które wzbudziły największe zainteresowanie, a ich lektura wywołała refleksje oraz ożywioną dyskusję. Czytelniczki są zainteresowane nie tylko tematyką przyswajanej literatury, lecz także kontekstami związanymi z biografiami pisarzy oraz odniesieniami literatury do rzeczywistości pozaliterackiej. Do życia, krótko mówią. Inspirująco rozmawialiśmy o piśmiennictwie biograficznym, prozie popularnej, ale także o tej ambitniejszej, której odbiór jest bardziej złożonym procesem czytania oraz analizy. Polecaliśmy sobie powieści z klasyki literatury, dzienniki pisarzy oraz prozę współczesną. Zapraszamy do biblioteki na kolejne zajęcia już w marcu!

lowe z książą.jpg lowe z książą
jpg, 748 KiB, 1195x1197
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6
Placówki
BB
ul. Rynek 20
38-340 Biecz

Czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
w soboty w godz. 8:00 - 14:00

0
Filia biblioteczna w Binarowej
Binarowa 435
38-340 Biecz

Filia w Binarowej jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 11.00 – 17.00
wtorek 11.00 – 17.00
środa 11.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 15.00
piątek 11.00 – 17.00

0
Filia biblioteczna w Głębokiej
Głęboka 136
38-340 Biecz

Filia w Głębokiej jest czynna dla Czytelników:
wtorek 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Libuszy
Libusza 688
38-306 Libusza

Filia w Libuszy jest czynna dla Czytelników:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00

0
Filia biblioteczna w Rożnowicach
Rożnowice 2
38-323 Rożnowice

Czynna:
poniedziałek 8.30 - 15.30,
wtorek 8.30 - 15.30,
środa 8.30 - 15.30,
czwartek 8.00 - 15.00,
piątek nieczynne

0
Forum biblioteki
 • Zakup nowości wydawniczych
  Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do wpisywania na forum propozycji zakupu nowości wydawniczych:)
  Odpowiedzi: 0, ost. zmiana: 05.03.2021 11:16
  BB   
  [awatar]
  BB
Przejdź do forum
paulina10012
robes57
puszek
eewa7
szczerba.justyna
Szymon95
malpy07
basia14391
paulina_wachowicz
kieltyczka
izus774
mariagazda47
malgorzata_niemiec90
Cieniawka
milten198
agnieszkadyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo