Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Miedźnie
[awatar]
Miedźno GOK
12 240
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 34 317 80 80; 34 317-80-71
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Adres: ul.Gen.Juliana Filipowicza 5
42-120 Miedźno
E-mail: bpmiedzno@wp.pl

Poniedziałek -08.00-20.00
Wtorek 08.00-20.00
Środa 08.00-20.00
Czwartek 08.00-20.00
Piątek 08.00-20.00
Sobota 08.00-14.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnie działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i opracowanie oraz udostępnianie zbiorów. Biblioteka pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Staramy się także realizować potrzeby użytkowników z zakresu dostępu do Internetu, ksero i faksu.

Od 2014 roku funkcjonuje Katalog Rozproszony Gminy Miedźno, skierowany do czytelników Biblioteki Publicznej w Miedźnie i podległych Filii.

Od dziś każdy bez wychodzenia z domu, za pomocą Internetu może sprawdzić czy książka, której szuka znajduje się w Bibliotece w Miedźnie, Ostrowach nad Okszą czy w Mokrej.

Katalog jest stale uzupełniany i rozwijany.

W przyszłości będzie można sprawdzić nie tylko czy książka jest w zbiorach Biblioteki, ale też czy jest wypożyczona.

Zachęcamy do skorzystania

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Anonimowa dziewczyna
  Hendricks, Greer
  Ocena: 5.0, głosów: 2
 • Wybawiciel
  Nesbo, Jo
  Ocena: 5.0, głosów: 1
 • W co się bawi Świnka Peppa?
  Media Service Zawada
  Brak ocen
 • Wielka samotność
  Hannah, Kristin
  Ocena: 4.7, głosów: 15
 • Smerfy i maszyna snów
  Peyo
  Brak ocen
1 2 3 4 5 6 7 8

DSC_0761.jpg Do Biblioteki Publicznej w Miedźnie przyszli w odwiedziny uczniowie kl. II miejscowej szkoły, wraz ze swoją wychowawczynią p. Magdaleną Żak. Dzieci miały okazję zobaczyć bibliotekę „od kuchni” a nawet usiąść na stanowisku bibliotekarza i za pomocą czytnika samodzielnie wypożyczyć książkę – zdecydowanie ta część wizyty sprawiła małym gościom największą frajdę. Najbardziej zaciekawiły dzieci elementy nowoczesności w bibliotece: czytniki, karty biblioteczne, stanowiska audiobookowe oraz (niezmiennie) kącik zabaw dla najmłodszych. Pozdrawiamy naszych gości i zapraszamy do grona czytelników!

DSC_0761.jpg DSC_0761
jpg, 7.4 MiB, 6000x4000
DSC_0679.jpg DSC_0679
jpg, 6.9 MiB, 6000x4000
DSC_0730.jpg DSC_0730
jpg, 6.5 MiB, 6000x4000
DSC_0776.jpg DSC_0776
jpg, 7.2 MiB, 6000x4000
DSC_0766.jpg DSC_0766
jpg, 7.4 MiB, 6000x4000
Komentarze (0)

DSC_0643.jpg Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Miedźnie mieli okazję poznać autorkę jednych z chętniej czytanych książek („Zakręty losu", „Jesteś moja dzikusko" czy „Szukaj mnie wśród lawendy"). Agnieszka Lingas -Łoniewska opowiedziała jak w wyobraźni autora „powstaje" książka, jak buduje swoich bohaterów oraz jakie nowości jej autorstwa niebawem trafią do rąk czytelników. Spotkanie zorganizowane w ramach obchodów Roku Jubileuszowego - 70 lecia Biblioteki w Miedźnie było okazją do osobistych rozmów z autorką oraz oczywiście zdobycia pamiątkowego wpisu w swoim egzemplarzu książki.
Podczas spotkania nagrodę za zwycięstwo w internetowym konkursie „Jak dobrze znasz swoją bibliotekę" odebrała pani Kinga Pąklak. Laureatce gratulujemy a wszystkich zapraszamy do udziału w jubileuszowych wydarzeniach w bibliotece.

DSC_0643.jpg DSC_0643
jpg, 7.5 MiB, 6000x4000
DSC_0587.jpg DSC_0587
jpg, 6.4 MiB, 6000x4000
DSC_0617.jpg DSC_0617
jpg, 7.2 MiB, 6000x4000
DSC_0649.jpg DSC_0649
jpg, 6.4 MiB, 6000x4000
DSC_0598.jpg DSC_0598
jpg, 6.9 MiB, 6000x4000
Komentarze (0)

konkurs fotograficzny.jpg
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Czy tu... czy tam… CZYTAM !”

ORGANIZATOR
Biblioteka Publiczna w Miedźnie, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie

UCZESTNICY
Młodzież z terenu Gminy Miedźno ucząca się w:
- klasach 6 Szkół Podstawowych,
- gimnazjach,
- szkoła pona­dgim­nazj­alny­ch.

CEL KONKURSU
1. Promocja czytelnictwa poprzez niestandardowe podejście do czytania,
2. Uatrakcyjnienie wizerunku czytelnika i samej czynności czytania,
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

ZASADY OGÓLNE
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, dotyczące nie tyle samej książki, co nietypowych miejsc, w które ją zabieramy i nies­tere­otyp­owyc­h sposobów czytania. Im bardziej pomysłowe zdjęcie tym lepiej.
2. Prace tworzone są indywidualnie.
3. Prace nadsyłać należy w wersji elektronicznej na adres bpmiedzno@wp.pl. Możliwe jest także dostarczenie zdjęć w formie tradycyjnej do Biblioteki Publicznej w Miedźnie
4. Nadesłane prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe.
5. Przesłane prace nie będą zwracane.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.gokmiedzno.pl i na profilu Facebook.
8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.gokmiedzno.pl (w zakładce pliki do pobrania).

ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Jeden autor może dostarczyć tylko jedno zdjęcie.
4. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

posiada pełnie praw autorskich do zdjęć, osobistych i majątkowych,
posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciu i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku,
zgłoszone do konkursu zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych,
udziela organizatorowi konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie ze zdjęć w celu jego publikacji na stronie www.gokmiedzno.pl oraz na Facebooku,
wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na w/w stronach internetowych.

TERMINY
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć do Biblioteki w Miedźnie do dnia 31 maja 2017 roku.
Prace nadsyłać należy w wersji elektronicznej na adres bpmiedzno@wp.pl.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
3. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach konkursu.
4. Nagrodą w konkursie jest udział 5 czerwca 2017 r. w warsztatach „Jak fotografować smartfonem”, które poprowadzi Jacek Bonecki – znany fotograf i popularyzator fotografii, operator filmowy, producent telewizyjny i dziennikarz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpo­wied­zial­ność­ ponosi autor.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłonienia zwycięzców.

Informacje o konkursie można uzyskać:
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, Biblioteka Publiczna w Miedźnie
ul. Filipowicza 5 42-120 Miedźno
tel: 343178080

konkurs fotograficzny.jpg konkurs fotograficzny
jpg, 1.7 MiB, 3546x4978
Komentarze (0)
1
...
7 8 9 10 11 12 13
...
21
Placówki
Miedźno GOK
ul.Gen.Juliana Filipowicza 5
42-120 Miedźno

Poniedziałek -08.00-20.00
Wtorek 08.00-20.00
Środa 08.00-20.00
Czwartek 08.00-20.00
Piątek 08.00-20.00
Sobota 08.00-14.00

0
Filia w Mokrej
Mokra 194
42-120 Miedźno

Poniedziałek 09:00 - 15:00
Środa 13:00 - 17:00

0
Filia w Ostrowach nad Okszą
ul. Szkolna 6
42-122 Ostrowy nad Okszą

Wtorek 10:00 - 18:00
Czwartek 12:00 - 18:00
Piątek 12:00 - 18:00

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Danzig
joaneczka1980
awidurska
Odylena
agnieszkaako
kasiap_27

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo