Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
[awatar]
Limanowa MBP
79 675
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: (018) 33-72-140
Województwo: małopolskie
Powiat: limanowski
Adres: ul. Bronisława Czecha 4
34-600 Limanowa
E-mail: czytelnia@mbp.limanowa.pl

Limanowska MBP – prócz podstawowej, statutowej działalności - podejmuje różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa i literatury oraz upowszechniania kultury w lokalnym społeczeństwie. Ważnym adresatem tych działań są np. dzieci i młodzież szkolna. Forma i treść imprez jest różnorodna. Poprzez organizowanie konkursów literackich, spotkania z autorami, wieczory poezji czy np. odczyty - ta grupa czytelników poddawana jest swoistej edukacji literackiej. Dzięki temu młody "narybek" biblioteczny chętniej wchodzi w świat książki i literatury. Dla młodych ludzi są też przygotowywane konkursy plastyczne czy recytatorskie. Ich tematyka jest często związana z terenem Limanowszczyzny, jego obyczajowością ludową, regionalizmem i sztuką. Młodzież, oprócz popularyzowania kultury char­akte­ryst­yczn­ej dla regionu, sama się z nią zapoznaje i pogłębia wiedzę. W tego typu prze­dsię­wzię­ciac­h biorą udział także uczniowie klas specjalnych czy warsztatów terapii zajęciowej z którymi biblioteka dobrze współpracuje. Uczestnicy tych warsztatów często prezentowali efekty swych pasji literackich lub np. zainteresowań plastycznych podczas wieczorów poetyckich czy wernisaży. Oferta kulturalna skierowana do młodych jest różnorodna, bogata i ciekawa. I nie dotyczy to tylko imprez kulturalno - środowiskowych, ale całokształtu regulaminowej działalności biblioteki.

Innym przykładem upowszechniania i propagowania kultury, w tym czytelniczo-literackiej, są różnorodne spotkania autorskie: z literatami, dziennikarzami, politykami, ludźmi nauki, teatru, muzyki. Nie sposób wymienić wszystkich znamienitych gości, którzy odwiedzili MBP i spotkali się z mieszkańcami miasta. Byli to m.in. Andrzej Grabowski, Wisława Szymborska, Władysław Dunarowski, Ludwik Jerzy Kern, Leszek Mazan, Aleksander Krawczuk, Dorota Terakowska, Agnieszka Holland, Jerzy Trela, Andrzej Stasiuk, prof. Zbigniew Nęcki, Renata Kretówna, Alosza Afdiejew, Łukasz Rybarski, dr Wanda Półtawska, Artur Więcek, muzycy Filharmonii Krakowskiej, aktorzy Teatru "Rabcio", ministrowie kultury poszczególnych rządów, ambasadorzy i konsulowie krajów sąsiednich.

Miejska Biblioteka Publiczna nie zapomina o macierzystym regionie, a w szczególności jego historii, kulturze i sztuce. Przygotowywane są odczyty i prelekcje tematycznie związane z Limanowszczyzną, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy o regionie. Odbywają się spotkania z artystami ludowymi, pisarzami regionalnymi czy historykami. Również różnorodne rocznice (historyczne, literackie, narodowe) są organizowane, upowszechniane i obchodzone przez i w bibliotece. Placówka aktywnie uczestniczy w organizacji DNI LIMANOWEJ oraz innych imprezach czy wydarzeniach kulturalnych realizowanych w mieście. Współpracuje z wszystkimi instytucjami kultury i szkołami limanowskimi, podobnie jak i jednostkami kulturalnymi zagranicznych miast partnerskich Limanowej: Dolnego Kubina (Słowacja), Wathlingen (Niemcy), Truskawca (Ukraina), Nagykallo (Węgry), Niles (USA). Nie sposób nie wspomnieć o zażyłej, partnerskiej współpracy i przyjaźni z Biblioteką Orawską w Dolnym Kubinie. Wzajemne kontakty, zawiązane już "dziesiąt" lat temu, owocują realizacją wspólnych przedsięwzięć i międ­zyna­rodo­wych­ projektów kulturalnych dla młodzieży szkolnej Limanowej i Dolnego Kubina. Osobne miejsce w procesie upowszechniania kultury na terenie miasta zajmuje funkcjonująca od roku 1984 Miejska Galeria Sztuki. Tutaj prezentowane są różnorodne odmiany działalności artystycznej w wykonaniu prof­esjo­nali­stów­ i amatorów. To w tym miejscu można doświadczyć żywego kontaktu ze sztuką poprzez wystawy np. rzeźby, grafiki, malarstwa, fotografii czy medalierstwa. Galeria jest otwarta na wszelkie propozycje zarówno twórców jak i odbiorców. Średnio co miesiąc zmieniane są wystawy, ekspozycje i wernisaże. Świadczy to o zainteresowaniu: artystów do eksponowania swych dzieł, chętnych do zwiedzania, jak też o renomie, jaką na przestrzeni lat wyrobiła sobie Miejska Galeria Sztuki wśród lokalnej społeczności. Poza tym inauguracyjne wernisaże tworzą dobrą sposobność do spotkań i dyskusji przedstawicieli środowisk artystycznych oraz miłośników sztuki. Takim forum wymiany poglądów i prezentacji artystycznej jest też powołany do życia w 2007 roku pod patronatem biblioteki Limanowski Klub Literacki. Ludzie pióra z regionu mają sposobność do wzajemnej integracji i konsolidacji swojego środowiska. Na jego bazie działa również założony w październiku 2009 roku Dyskusyjny Klub Książki. Od marca 2010 działa w bibliotece także Dyskusyjny Klub Filmowy „FilmClub”.

Miejska Biblioteka Publiczna, pełniąca także zadania biblioteki powiatowej, zajmuje znaczące miejsce na mapie jednostek kultury miasta i powiatu. Od przeszło wieku rozwija swoją działalność na rzecz lokalnego środowiska, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta i regionu. Pełni rolę uniwersalnego ośrodka informacji. Mimo różnych problemów, które dotykają praktycznie każdą tego typu placówkę, jest ona aktywna, przyjazna czytelnikom i cieszy się dużym ich zaufaniem. Partnersko i aktywnie układa się współpraca z władzami samorządowymi czy instytucjami kultury w powiecie w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń czy praktycznych konsultacji. Godne podkreślenia jest środowiskowe nastawienie biblioteki - wyczulenie na to, czego lokalna społeczność oczekuje z jej strony oraz próba realizacji tych oczekiwań i potrzeb. W chwilach apatii, bezradności, przygnębienia czy frustracji często dobra książka, ciekawy utwór muzyczny czy interesujący wernisaż pozwala odpocząć psychicznie, uciec w świat literatury czy sztuki.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Za cenę śmierci
  Rogala, Małgorzata
  Ocena: 3.0, głosów: 4
 • O zmierzchu
  Hwang, Sok-yong
  Brak ocen
 • Na Północ
  Wajrak, Adam
  Brak ocen
 • Szept węża
  Rynkowski, Robert M.
  Brak ocen
 • W 80 filiżanek dookoła świata
  Molenda, Jarosław
  Ocena: 4.0, głosów: 1
1 2 3 4
Placówki
Limanowa MBP
ul. Bronisława Czecha 4
34-600 Limanowa
0
Filia w Sowlinach
ul. Lipowa 3
34-600 Limanowa

Poniedziałek 9.00 — 17.00
Wtorek 8.00 — 16.00
Środa 8.00 — 16.00
Czwartek 8.00 — 16.00
Piątek 9.00 — 17.00

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Maga
pawel.oleksy8
patka0098
dominika.dodo13
any00025
hernes.dagmara
krykro
agnieszka.krol.swigut
basiazon
kinia623
agaflorek
mon.cho-91
sylwia01071119
alaszpl154
liszka.paulina
klaudia0143

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo