Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Wydawnictwo Likala
[awatar]
Likala
Telefon: 00
Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski
Adres:
Sawin

Tłumaczenia i publikacje zagraniczne.
Wydawnictwo zajmuje się przekładem, tłumaczeniem i publikacją na polskim rynku niszowych książek z zachodnich i półn­ocno­amer­ykań­skich rynków. Specjalizujemy się w tematyce biznesowej, poradnikowej, popularno-naukowej, startupowej, psychologicznej, geopolitycznej, zdarza nam się również publikować biografie, książki o sztucznej inteligencji oraz o relacjach damsko-męskich. Wyróżniamy się szybkością działania, u nas nie musisz czekać wielu miesięcy na decyzję. Chętnie wchodzimy we współpracę na nowych obszarach tematycznych. Zachęcamy do kontaktu w sprawie tytułów, które odniosły już sukces na zachodnich rynkach.
tube.likala.com

Ekspozycja

Książka "Psychologia sprzedaży" stanowi niezwykle istotną lekturę dla każdego profesjonalnego handlowca. Autor twierdzi, że każdy, kto pragnie osiągnąć pozycję w czołówce 20% lub nawet wśród najlepszych 5% handlowców w swojej branży, powinien przeczytać tę książkę. W tej kwestii z pewnością można się z nim zgodzić, co potwierdzam jako autor niniejszej recenzji. Jednak warto zaznaczyć, że zawarte w niej treści są szczególnie przydatne dla handlowców i sprzedawców na pełny etat. Osoby pracujące w innych obszarach mogą nie odnieść takiej samej wartości z lektury.

Tytuł książki wskazuje na jej skoncentrowanie na psychologii związanej z procesem sprzedaży. Autor analizuje, jakie procesy zachodzą w umysłach kupujących lub potencjalnych klientów podczas podejmowania decyzji zakupowych. Książka przystępuje do szczegółowych wyjaśnień, które pomagają zrozumieć istotę psyc­holo­gicz­nych­ aspektów związanych z kupnem i sprzedażą. Istotne jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie podejmują decyzje o zakupie konkretnych produktów lub usług.

W dalszych rozdziałach autor podaje przykłady i pomysły dotyczące kreatywnej sprzedaży, a także ukazuje znaczenie wyznaczania celów. Wyjaśnia, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w handlu jest umawianie większej liczby spotkań sprzedażowych. Istnieje także rozdział poświęcony sile sugestii, gdzie autor podkreśla, że nawet najdrobniejsze szczegóły mogą wpłynąć na decyzję klienta o zakupie.


Książka zawiera także rozdział poświęcony zrozumieniu momentu, w którym klient jest gotowy na akceptację propozycji sprzedażowej. Ostatecznie, autor prezentuje "10 sposobów na" osiągnięcie sukcesów w dziedzinie sprzedaży, mając na celu zmotywowanie czytelnika do efektywnej pracy w tej dziedzinie.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, co możesz dowiedzieć się z tej książki, to warto sięgnąć po nią, by poznać odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego twój stan mentalny jest kluczowy w procesie sprzedaży?
Jak zastosowanie zasady 80/20 wpływa na sukcesy sprzedażowe?
Czemu powinieneś lub powinnaś rozpocząć proces sprzedaży od zrozumienia samego siebie?
Jakie bariery stoją na drodze do osiągnięcia sukcesów w sprzedaży?
Jak możesz podnieść swoją samoocenę?
Jak wyznaczyć realistyczne cele miesięczne i roczne sprzedaży oraz dochodów?
Jak skonkretyzować cele i osiągnąć je?
Jak doskonale rozpoznać potrzeby klienta?
Dlaczego decyzje zakupowe są zazwyczaj emocjonalne?
Dlaczego odnajdywanie potencjalnych klientów jest kluczowym elementem sukcesu i jak to zrobić?
Jakie są cztery kluczowe aspekty sprzedaży strategicznej?
Jak przeprowadzać analizę rynku?
Jaka jest najlepsza reklama, która prowadzi do zwiększenia sprzedaży?
Jakie kroki należy podjąć w procesie poszukiwania potencjalnych klientów?
Jak możesz być bardziej efektywny w pozyskiwaniu klientów przez telefon?
Jak ważny jest twój wygląd i ubiór w procesie sprzedaży?
W jaki sposób różni się prezentacja produktów od prezentacji usług?
Co powinna zawierać Twoja prezentacja handlowa?
Jakie są różnice między sprzedażą produktów materialnych a niematerialnych?
Które typy osobowości są najbardziej skłonne do zakupów i jak je rozpoznać?
Jak stać się doskonałym słuchaczem?
Gdzie znaleźć inspirację do różnych metod prezentacji?
Czy sukces w sprzedaży jest przewidywalny i dlaczego?
Czy można powiedzieć, że Twoja przyszłość jest nieograniczona?
Jakie ćwiczenia można wykonać, aby lepiej przyswoić wiedzę zawartą w poszczególnych rozdziałach?
Kim jest autor książki i jakie nauki można wyciągnąć z jego doświadczeń?


Źródła:
https://pandunia.pl/psychologia-sprzedazy-recenzja-ksiazki-brian-tracy/
https://www.youtube.com/watch?v=_QyZ-PB1hbo
https://podcasters.spotify.com/pod/show/pua-panda/episodes/Brian-Tracy---Psychologia-sprzeday-e2atnnj
https://linktr.ee/PUAPanda

Timestampy do materiału wideo:

0:00 - Intro i wstęp
0:09 - Recenzja jednym zdaniem
0:18 - Zawartość książki
1:17 - Plusy książki
1:46 - Dlaczego to pozycja obowiązkowa dla handlowców
2:05 - Jeśli nie jesteś w branży sprzedażowej
2:37 - Książka jest interesująca, ale nie dla każdego
3:01 - Podsumowanie i zakończenie

#pandaczyta #recenzje #książki #książka #ksiazka #ksiazki #recenzja
#briantracy #psychologiasprzedaży #psychologia #sprzedaż #handel #handlowcy


Aktualizacja:

Ekonomia to dziedzina nauki, która bada sposób, w jaki społeczeństwa zarządzają swoimi zasobami, takimi jak praca, kapitał i dobra materialne, aby zaspokoić swoje potrzeby. W kontekście tej dziedziny często podkreśla się znaczenie umiejętnego zarządzania zasobami oraz osiągania sukcesów zawodowych i finansowych. Brian Tracy, znany autor i mówca motywacyjny, to postać, która często podnosi te kwestie w kontekście rozwoju osobistego i osiągania sukcesu w biznesie.

Jednym z kluczowych aspektów ekonomii, który Tracy podnosi w swoich publikacjach, jest znaczenie zarządzania czasem. W dynamicznych realiach współczesnego świata, umiejętne gospodarowanie czasem staje się kluczowym elementem osiągania sukcesów zawodowych. Efektywne planowanie, priorytetyzacja zadań i skuteczne wykorzystywanie dostępnych zasobów to elementy, które Tracy często akcentuje jako fundamenty osiągania finansowego sukcesu.

W jego książkach poświęconych rozwojowi osobistemu i biznesowemu, Tracy przekazuje praktyczne wskazówki dotyczące budowania zdolności przywódczych, rozwijania umiejętności komunikacyjnych i budowania trwałych relacji biznesowych. Wszystko to wpisuje się w szerszy kontekst ekonomiczny, gdzie umiejętność współpracy, skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie trwałych relacji biznesowych mają kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw i jednostek.

Warto również zauważyć, że Tracy podkreśla potrzebę ciągłego doskonalenia i nauki. W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, elastyczność i gotowość do adaptacji stają się kluczowymi umiejętnościami. Tracy zachęca do podejmowania wyzwań, ciągłego poszerzania horyzontów wiedzy i inwestowania w rozwój osobisty jako fundamentu osiągnięcia sukcesu, zarówno w sferze zawodowej, jak i ekonomicznej.

Podsumowując, Brian Tracy, jako znany autorytet w dziedzinie rozwoju osobistego i biznesowego, przypomina nam o kluczowej roli umiejętności zarządzania czasem, budowania relacji biznesowych oraz ciągłego rozwoju w kontekście osiągania sukcesów w dzisiejszej ekonomii. Jego praktyczne rady i inspirujące podejście stanowią cenne wskazówki dla tych, którzy aspirują do osiągnięcia finansowego i zawodowego sukcesu.

Filozofia, jako dziedzina badająca fundamentalne pytania dotyczące istnienia, wartości i znaczenia, odgrywa istotną rolę w naszym zrozumieniu świata. W kontekście filozofii życia i rozwoju osobistego, Brian Tracy również podnosi ważne aspekty, inspirując czytelników do refleksji nad swoimi przekonaniami i wartościami.

Jednym z kluczowych tematów, którymi Tracy się zajmuje, jest filozofia sukcesu. W swoich publikacjach skupia się na wartościach, przekonaniach i postawach, które kształtują drogę do osiągnięcia celów. Tracy zachęca do klarownego zdefiniowania swojej wizji sukcesu i konsekwentnego dążenia do jej realizacji, co w kontekście filozofii życiowej stanowi istotną kwestię.

W filozofii Tracy można również dostrzec silny akcent na pozytywnym myśleniu. Wyznaje przekonanie, że sposób, w jaki myślimy, wpływa na nasze działania i rezultaty. Filozofia pozytywnego podejścia do życia stanowi według niego kluczową siłę napędową osiągania sukcesów. Świadome kierowanie myślami i utrzymanie pozytywnego nastawienia stają się filarami, na których opiera się filozofia życiowa Tracy.

Podobnie jak w ekonomii, Brian Tracy podkreśla także znaczenie nauki i ciągłego rozwoju w kontekście filozofii życiowej. Dążenie do samo­dosk­onal­enia­, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności to kluczowe elementy budowania znaczącego życia według Tracy'ego. Filozofia rozwoju osobistego staje się więc integralną częścią jego przekazu, zachęcającego do ciągłego poszukiwania wiedzy i doskonalenia.

Wnioskując, filozofia życiowa Briana Tracy opiera się na wartościach sukcesu, pozytywnego myślenia oraz nieustannego dążenia do samo­dosk­onal­enia­. Jego podejście łączy aspekty praktyczne i filozoficzne, ukazując, jak filozofia może stać się przewodnikiem dla osiągania szczęścia, spełnienia i sukcesów. Inspiracje z tej dziedziny mogą skłonić czytelników do głębszej refleksji nad własnymi wartościami i drogą życiową.

Psychologia, jako nauka o umyśle i zachowaniach ludzkich, pełni istotną rolę w zrozumieniu naszych motywacji, emocji i interakcji społecznych. Brian Tracy, choć nie jest psychologiem, to w swoich publikacjach często nawiązuje do psyc­holo­gicz­nych­ aspektów rozwoju osobistego i sukcesu. Jego podejście do psychologii życiowej obejmuje szereg elementów skon­cent­rowa­nych­ na samowiedzy, motywacji oraz zdrowych relacjach inte­rper­sona­lnyc­h.

Jednym z kluczowych zagadnień, które Tracy podnosi w kontekście psychologii, jest samoświadomość. Zdolność do zrozumienia siebie, swoich celów, a także swoich mocnych i słabych stron, stanowi istotną część procesu rozwoju osobistego. Tracy zachęca do głębokiej refleksji nad własnymi przekonaniami, wartościami oraz celami życiowymi, co wpisuje się w psychologiczne koncepcje rozwijania świadomości siebie.

Psychologia pozytywna, skupiająca się na wzmocnieniu doświadczeń pozytywnych i promowaniu dobrostanu psychicznego, również odgrywa ważną rolę w myśli Briana Tracy. Jego przekonanie o mocy pozytywnego myślenia i podejścia do życia wpisuje się w psychologiczne teorie skoncentrowane na budowaniu odporności psychicznej i osiąganiu psyc­hosp­ołec­znej­ równowagi.

W psychologii życiowej Tracy poświęca również uwagę motywacji. Zrozumienie, co naprawdę napędza jednostkę do działania, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Tracy podkreśla potrzebę silnych motywacji w realizacji celów, a psychologiczne aspekty motywacji są często tematem, który porusza w swoich publikacjach.

Podobnie jak w innych dziedzinach, Brian Tracy akcentuje znaczenie ciągłego rozwoju osobistego także w kontekście psychologii życiowej. Rozwijanie umiejętności inte­rper­sona­lnyc­h, budowanie trwałych relacji oraz zdobywanie wiedzy na temat funkcji umysłu to elementy, które Tracy uznaje za kluczowe dla psyc­holo­gicz­nego­ dobrostanu.

Podsumowując, filozofia życiowa Briana Tracy w kontekście psychologii obejmuje elementy samoświadomości, pozytywnego myślenia, motywacji i ciągłego rozwoju osobistego. Jego spojrzenie na psychologię życiową może inspirować czytelników do zanurzenia się w świat psyc­holo­gicz­nych­ aspektów własnego życia, co może przyczynić się do osiągnięcia większej satysfakcji i zrozumienia siebie samego.

Marketing, jako dziedzina skupiona na zrozumieniu, kreowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, odgrywa kluczową rolę w biznesie i gospodarce. Brian Tracy, znany z dziedziny rozwoju osobistego i zarządzania czasem, również podejmuje kwestie związane z marketingiem, ukazując jego znaczenie w kontekście osiągania sukcesu w biznesie.

W perspektywie Tracy'ego, skuteczny marketing zaczyna się od zrozumienia potrzeb i pragnień klientów. Jego podejście obejmuje budowanie trwałych relacji z klientami poprzez dostarczanie wartości, rozwiązywanie problemów i spełnianie oczekiwań. W tym kontekście marketing staje się nie tylko narzędziem promocji, ale także procesem budowania zaufania i lojalności klienta.

Brian Tracy podkreśla także znaczenie skutecznego komunikowania się z rynkiem. Umiejętność jasnego przekazywania wartości produktu lub usługi, budowania marki oraz wykorzystywania skutecznych kanałów komunikacji to kluczowe elementy, które Tracy uznaje za nieodzowne w procesie marketingowym.

W kontekście marketingu, Tracy kładzie nacisk na kreatywność i innowacyjność. Zdaniem autora, skuteczny marketing wymaga myślenia poza utarte schematy, poszukiwania nowatorskich rozwiązań i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. To podejście odzwierciedla dynamikę współczesnego świata biznesu, gdzie zdolność do adaptacji i tworzenia unikalnych ofert ma kluczowe znaczenie.

Ciągły rozwój i nauka są również ważnymi elementami podejścia Briana Tracy do marketingu. Zrozumienie trendów rynkowych, korzystanie z nowoczesnych narzędzi marketingowych i doskonalenie umiejętności związanych z analizą danych to aspekty, które Tracy podnosi, inspirując czytelników do ciągłego doskonalenia się w dziedzinie marketingu.

Podsumowując, filozofia marketingowa Briana Tracy obejmuje elementy związane z budowaniem trwałych relacji z klientami, skutecznym komunikowaniem się, kreatywnością i innowacyjnością oraz ciągłym rozwojem. Jego podejście do marketingu podkreśla znaczenie dostarczania wartości klientom, co stanowi fundament skutecznej strategii marketingowej. Inspiracje z tej dziedziny mogą być cennym wsparciem dla przedsiębiorców i osób zain­tere­sowa­nych­ rozwijaniem się w obszarze marketingu.

Źródło dodatkowe:
recenzje książek

Komentarze (0)

Seria książek autorstwa Lesley Firth i Neila Ardley'a.

Co to jest - księga pytań i odpowiedzi - fot. Sowa

Lesley Firth i Neil Ardley to realne postacie, które związane są z tworzeniem książek dla dzieci.

Lesley Firth: Lesley Firth jest autorką serii książek dla dzieci, jak opisane wcześniej - "Ciekawe Światy z Lesley Firth" i "Księga Pytań i Odpowiedzi o Nas i Otaczającym Nas Świecie". Niestety, nie mam szczegółowych informacji na temat jej życia poza faktem, że jest znaną pisarką, której książki mają na celu edukację i rozwijanie ciekawości u najmłodszych czytelników.

Neil Ardley: Neil Ardley był brytyjskim autorem, kompozytorem i producentem, który specjalizował się w tworzeniu książek z zakresu nauki dla dzieci. Jego książki często zawierały ilustracje i diagramy, aby pomóc w zrozumieniu złożonych zagadnień naukowych. Ardley był zdolnym autorem, który przyczynił się do szerzenia wiedzy wśród młodszych czytelników na temat różnych dziedzin nauki.


Witaj w fascynującym świecie serii książek dla dzieci autorstwa Lesley Firth - "Księga Pytań i Odpowiedzi o Nas i Otaczającym Nas Świecie"! Ta wyjątkowa seria składa się z sześciu ciekawych tomów, które odkrywają różnorodne aspekty naszego globu, odpowiadając na pytania, które nurtują każdego młodego badacza.

"Co to jest?" - W tej książce dzieci dowiedzą się, czym są różne rzeczy i pojęcia, które spotykamy w naszym codziennym życiu. Od prostych pytań, takich jak "Co to jest chmura?" do bardziej skomplikowanych, jak "Co to jest DNA?", ta książka zabiera młodych czytelników na niesamowitą podróż po różnych dziedzinach wiedzy.

"Kiedy było?" - Ten tom przenosi dzieci w czasie, aby odkryć historię naszego świata. Od czasów preh­isto­rycz­nych­ po wydarzenia współczesne, książka przedstawia kluczowe momenty i postacie, które ukształtowały naszą współczesną cywilizację.

"Gdzie jest?" - W tym tomie młodzi odkrywcy podróżują po kontynentach, oceanach, górach, lasach i innych unikalnych miejscach na Ziemi. Dzieci poznają różnorodność krajobrazów, kultur i ekosystemów, które tworzą nasz niezwykły świat.

"Dlaczego?" - Ta książka zadaje najtrudniejsze pytania o przyczyny zjawisk i wydarzeń w naszym świecie. Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego trzęsienia ziemi się zdarzają? Dlaczego ludzie różnią się od siebie? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziesz odpowiedzi.

"Kim oni byli?" - W tym tomie dzieci poznają sylwetki wybitnych postaci z historii i współczesności. Odkryją fascynujące biografie naukowców, artystów, badaczy, przywódców i innych inspirujących jednostek, które wpłynęły na naszą cywilizację.

"Jak to działa?" - Książka ta tłumaczy złożone procesy i mechanizmy, które działają w naszym świecie. Od prostych zasad fizycznych, jak prawa ruchu, do bardziej zaawansowanych technologii, ta księga dostarcza wiedzy o tym, jak działa nasza rzeczywistość.

Seria "Księga Pytań i Odpowiedzi o Nas i Otaczającym Nas Świecie" nie tylko rozwija ciekawość i wiedzę młodych czytelników, ale również stymuluje ich wyobraźnię i zachęca do odkrywania piękna i bogactwa naszego planety. Książki są wypełnione pięknymi ilustracjami, które jeszcze bardziej umożliwiają dzieciom wciągnięcie się w świat fascynujących odpowiedzi na pytania o naszą planetę i otaczający nas wszechświat. To idealne narzędzie do wspólnego czytania i poszukiwania odpowiedzi na pytania, które nurtują nas wszystkich.

Zapraszamy na niezapomnianą podróż po "Księdze Pytań i Odpowiedzi o Nas i Otaczającym Nas Świecie"! Przygotujcie się na niezwykłe odkrycia i nowe horyzonty wiedzy!

Dlaczego warto zainteresować dziecko książkami popularno-naukowymi?

Książki popularno-naukowe dla najmłodszych, czyli dla dzieci i młodzieży, stanowią niezwykle cenną część literatury dla dziecięcej. Te książki nie tylko bawią, ale także edukują, stymulują wyobraźnię i rozwijają ciekawość dzieci wobec świata nauki i odkryć. W połączeniu z kolorowymi ilustracjami i przystępnym językiem, te książki sprawiają, że nauka staje się fascynującą przygodą.

Ważną cechą książek popularno-naukowych dla najmłodszych jest ich różnorodność. Dotyczą one różnych dziedzin nauki, takich jak astronomia, biologia, geografia, historia, fizyka, czy też ekologia. Każda z tych dziedzin pozwala młodym czytelnikom lepiej zrozumieć otaczający ich świat i zachęca do zadawania pytań oraz samodzielnego badania.

Książki popularno-naukowe dla dzieci są napisane z myślą o odpowiednim wieku czytelnika, aby treści były łatwo zrozumiałe i interesujące. Autorzy tych książek potrafią wykorzystać różnorodne formy i style literackie, takie jak opowieści, quizy, eksperymenty czy zagadki, by uczynić naukę angażującą i interaktywną.

Dzięki takim książkom, dzieci mogą dowiedzieć się wielu interesujących faktów, zrozumieć złożone koncepcje naukowe oraz poznać inspirujących naukowców i odkrywców. Dodatkowo, książki te mogą być doskonałą okazją do spędzania czasu z rodziną, ponieważ rodzice mogą czytać je razem ze swoimi dziećmi i wspólnie odkrywać fascynujący świat nauki.

Popularno-naukowe książki dla dzieci i młodzieży nie tylko rozwijają zainteresowania naukowe u najmłodszych, ale także wpływają na rozwój ich myślenia krytycznego, zdolności do rozwiązywania problemów i zrozumienia złożonych zjawisk. To z kolei może zachęcić niektóre dzieci do wyboru ścieżki kariery naukowej lub badawczej w przyszłości.

Wydawnictwa na całym świecie zdają sobie sprawę z wartości i znaczenia tych książek, dlatego też stale powstają nowe tytuły, które przyciągają uwagę najmłodszych czytelników. Książki popularno-naukowe dla dzieci i młodzieży stanowią więc niezwykle ważny element edukacji, inspirując młodych umysłów do odkrywania, badania i zdobywania wiedzy o otaczającym ich świecie.

Recenzja książek dostępna na:
https://pandunia.pl/co-to-jest-kiedy-bylo-gdzie-jest-kim-oni-byli-dlaczego-jak-to-dziala-recenzja-ksiazek-lesley-firth/
https://www.youtube.com/watch?v=HcaTocmr6og

Lesley Firth, Neil Ardley - Gdzie jest?
Lesley Firth, Neil Ardley - Gdzie jest?

Lesley Firth, Neil Ardley - Kiedy było?
Lesley Firth, Neil Ardley - Kiedy było?

Lesley Firth, Neil Ardley - Dlaczego?
Lesley Firth, Neil Ardley - Dlaczego?

Lesley Firth, Neil Ardley - Kim oni byli?
Lesley Firth, Neil Ardley - Kim oni byli?

Lesley Firth, Neil Ardley - Jak to działa?
Lesley Firth, Neil Ardley - Jak to działa?


Przy okazji zapytam - czy znacie jakieś inne książki w tej serii poza tymi wymienionymi tutaj? (co to jest, dlaczego, kim oni byli, jak to działa, gdzie jest i kiedy było)


Kilka dodatkowych uwag o książce:
- takie książki warto wznawiać
- szybka, krótka forma
- dużo, bardzo dużo obrazków
- mimo, że ksiązka dla dzieci to nie ucieka od trudnych tematów i fachowego słownictwa
- fajnie zgrupowane w bloki tematyczne
- dobry pomysł z pierwszym, pogrubionym akapitem, który w 2-3 zdania odpowiada na zadane pytanie
- w sumie grubo ponad 1000 poruszonych zagadnień w całej serii
- dzięki tej książce dzieci będą naprawdę mądrzejsze

Komentarze (0)

Opinia o książce Matta Ridleya - How innovation works

Fenomenalna, przenikliwa, fascynująca. Jedna z najlepszych książek jakie w ostatnim czasie przeczytałem. Obstawiam też, że raczej całkowicie nieznana na polskim rynku, gdyż nawet nie przetłumaczona na polski. Prawdziwa perełka!

Książka o innowacjach - na czym polegają, skąd się biorą, czym się kierują osoby dokonujące innowacji, czym się innowacja różni od wynalazku, skąd wynika opór przed innowacjami i jaka będzie ich przyszłość. To tylko niektóre z wielu poruszanych zagadnień w książce, która wcale nie nuży a wręcz zachęca by przewrócić na kolejną stronę i przeczytać jeszcze kilka opowieści.


Właśnie - opowieści, gdyż pierwsze pół książki stanowią opowieści o innowacjach zmieniających nasze życie. Jest ich kilkadziesiąt i opowiadają m.in:

 • dlaczego 21 różnych osób wynalazło w tym samym czasie żarówkę?
 • dlaczego Edison przetestował w swojej żarówce ponad 6 000 materiałów roślinnych?
 • dlaczego wprowadzenie standardowych kontenerów dramatycznie zmniejszyło koszty transportu morskiego?
 • dlaczego pies zaprzyjaźnił się zmienił z ludźmi i jak zmieniło to jego geny?
 • dlaczego ludzie na zachodzie umierali na ospę i krztusiec a w tym czasie Kobiety w ottomańskich haremach i niewolnicy z Afryki znali sposób by się przed nimi uchronić?
 • dlaczego nie ma nikogo kto by wynalazł komputer?
 • dlaczego wyszukiwarki i social media są oczywistością w rozwoju internetu, ale nikt ich nie przewidział wcześniej?
 • dlaczego niezawodność tranzystorów rośnie w miarę jak stają się coraz mniejsze?
 • dlaczego tak późno wynaleziono bagaż na kółkach i czy aby wcześniej ktoś inny tego już nie zrobił?
 • dlaczego ludzie mówią, że lubią innowacje a tak naprawdę jest inaczej?
 • dlaczego rządy i duże firmy hamują innowacyjność?
 • dlaczego skrócenie długości słomy w zbożu sprawiło, że Pakistan i Indie przestały głodować?
 • dlaczego to branża jogurtowa spowodowała opracowanie metody edycji genów i inżynierii genetycznej?
 • dlaczego tak wiekopomnym wynalazkiem okazało się zero?
 • dlaczego o mówimy o cyfrach arabskich gdy tak naprawdę wynaleźli je hindusi?
 • dlaczego blacha falista podbiła Europę i Afrykę?
 • dlaczego najważniejszym wynalazkiem w historii była maszyna parowa?
 • dlaczego nie mamy innowacji w energetyce jądrowej?
 • dlaczego moskitiera z dziurami spowodowała zmniejszenie liczby śmierci na malarię po raz pierwszy w historii?
 • dlaczego Joe Biden reklamował firmę, która była wielkim oszustwem?
 • dlaczego hyperloop będzie klapą?
 • dlaczego kawa była zakazywana wszędzie gdzie się pojawiała?
 • dlaczego Chiny były dotychczas silnikiem innowacyjnym świata, ale nie będą nim w przyszłości?
 • dlaczego w Amazonie panuje zasada odwróconego veta i się sprawdza?


Jeśli kogoś zainteresowałem to jak zawsze zachęcam do zapoznania się z recenzją w formie tekstowej albo na YouTube lub platformach podcastowych.
https://pandunia.pl/how-innovation-works-recenzja-ksiazki-matt-ridley/
https://www.youtube.com/watch?v=nNYxUCypsM8

Jak zawsze załączam timestampy i zachęcam do dyskusji w komentarzach.

0:00 Intro i wstęp
0:18 Autora znałem już wcześniej
0:37 Różnia między wynalazkiem a innowacją
1:00 Dwie części: opowieści i konkluzje
1:20 Opowieści są fascynujące
2:36 Opisane innowacje (lista)
3:28 Druga część, czyli wnioski
4:45 Nie trzeba być wyjątkowym by robić innowacje
5:24 Podsumowanie i outroKomentarze (0)
1 2 3 4 5 6
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tego wydawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo