Bezpieczeństwo:

wybrane aspekty

Redakcja:
Anna Szylar
Beata Zięba-Kołodziej
Paweł Maciaszczyk
Wydawca:
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego (2015)
ISBN:
978-83-89639-34-9
Autotagi:
druk
Źródło opisu: Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu - Księgozbiór

Rozdział 1: Bezpieczeństwo i zarządzania ryzykiem;1: Stanisław Lis: Pojęcie i wybrane typy bezpieczeństwa; 2: Piotr Szulich: Kategoria bezpieczeństwa w naukach społecznych – wybrane elementy; 3: Sławiomir Mazur, Monika Ostrowska: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w sytuacji zagrożeń niemilitarnych; 4: Krzysztof Chochowski: Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 5: Maciej Szylar: Rosyjska wojna medialna: Radziecka propaganda w nowej odsłonie; 6: Agata Tworek, Adrian Banach: Polska a Europejski System Ochrony Praw Człowieka; Rozdział 2: Prawne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa; 1: Jerzy Gąsiorowski: Prawne i organizacyjne uwarunkowania zwalczania przestępczości gospodarczej jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa; 2: Michal Pruzinsky: Aspekty energetickiej bezpecnosti slovenska (Aspekty bezpieczeństwa energetycznego Słowacji); 3: Maciej Szylar: Systemowe uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego w państwach rozwijających się: Narodowy System Innowacji jako narzędzie kreowania polityki prorozwojowej; 4: Anna Szydlik: Ekonomiczne determinanty zarządzania ryzykiem; 5: Dawid Kuraś: Zarządzanie ryzykiem – styl działania nowoczesnej organizacji; 6: Renata Nesterowicz, Lidia Kaliszczak: Metody ryzyka upadłości przedsiębiorstw stosowane w praktyce; 7: Anna Zych: Finansowe ryzyko zarządzania działalnością innowacyjną w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie podkarpackim (na przykładzie branży rolno-spożywczej); 8: Robert Rogowski: Przeterminowane należności jako czynnik ryzyka bankowego w latach 2009-2014; Rozdział 3: Bezpieczeństwo jednostki i grupy; 1: Monika Stawiarska –Lietzau: Osobowościowe uwarunkowania niebezpiecznych zachowań na przykładzie kierowców; 2: Roman Kaszubowski, Jan Świerczewski: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polscze –analiza i refleksje; 3: Irina Kukovska, Igor Martsenyak, Sergiej Babczuk; Kształtowanie zasad bezpiecznego zachowania oraz profilaktyka urazów w oddziaływaniach edukacyjnych; 4: Anna Szylar: Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” najważniejsze postulaty o oczekiwania; 5: Anna Szylar: Bezpieczeństwo uczniów w szkole i środowisku –rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+” – główne założenia; 6: Stanisław Januś, Józef Rejman: Norma jako wyznacznik i regulator dyscypliny społecznej; 7: Monika Piątek: Wybrane aspekty poczucia bezpieczeństwa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im: prof: Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; 8: Beata Zięba –Kołodziej: Zagrożenia bezpieczeństwo, czyli o „zdziczeniu” w relacjach zawodowych i wykluczeniu społecznym osób bezrobotnych. [G]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo