Rodziny bezdomnych matek:

charakterystyka i działania pomocowe

Autor:
Marta Mikołajczyk
Wydawcy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej (2019)
IBUK Libra (2019)
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2018)
ISBN:
978-83-66010-04-8
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
książki
publikacje dydaktyczne
publikacje fachowe
publikacje naukowe
rodzina

Tematyka prezentowanej książki koncentruje się na sytuacji kobiet, matek, które z różnych względów, w pojedynkę wychowują dziecko/dzieci. Nie dotyczy ona jednak wszystkich samotnych matek, ale ich szczególnej części – pozbawionych własnego, bezpiecznego schronienia, zamieszkujących domy – instytucje dla osób bezdomnych. Można zatem powiedzieć, że jej treść odnosi się do trzech zasadniczych problemów, występujących jednocześnie: rodziny (niepełnej, z dysfunkcjami), macierzyństwa oraz bezdomności. Dotychczasowych opracowań łączących te kwestie jest stosunkowo niewiele. Być może wynika to z faktu pomijania w naukowych analizach kobiecej bezdomności, a koncentrowaniu się wyłącznie na sytuacji bezdomnych mężczyzn (których bezsprzecznie jest więcej), czy z trudnościami w dotarciu do bezdomnych kobiet – matek i uzyskaniu zgody na badanie. Bez względu na przyczyny, tematyka ta wymaga rozpoznania, opisania i przybliżenia teoretykom, ale przede wszystkim praktykom, zwłaszcza przedstawicielom służb społecznych. Motywacja do podjęcia tematu bezdomnego macierzyństwa nie wyniknęła jednak wyłącznie z pobudek obiektywnych – faktu, że jest on niezbadany (a przecież ważny). Zainteresowanie nim ma także podłoże subiektywne i sięga 2004 roku, kiedy autorka pracowała w Rzymie jako wolontariuszka z osobami doświadczającymi bezdomności. Ówczesny kontakt z kobietami, w tym matkami pozbawionymi własnego domu, zapoczątkował ciąg pytań: o to, kim są, w jaki sposób trafiły do ośrodka, jak wyobrażają sobie przyszłość (swoją i dziecka), czy utrzymują kontakty z rodziną – pochodzenia i własną? Konsekwencją niemal miesięcznej praktyki we Włoszech stała się kwerenda dostępnej literatury, najpierw krajowej, następnie zagranicznej, wreszcie – projekt badawczy . Zasadniczym celem opracowania jest więc poznanie sytuacji matek przebywających w ośrodkach dla osób bezdomnych oraz zakresu udzielanej im pomocy. Te dwa wątki wpłynęły zarówno na dobór próby badawczej (którą utworzyły mieszkanki schronisk i pracownicy), jak i na jego konstrukcję, podzieloną na pięć rozdziałów.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo