Nauka o informacji w okresie zmian

Inne tytuły:
innowacyjne usługi informacyjne
praca zbiorowa
Redakcja:
Barbara Sosińska-Kalata
Piotr Tafiłowski
Zuzanna Wiorogórska
Wydawcy:
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2018)
Wydawnictwo SBP (2018)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydawnictwo
Wydane w seriach:
Miscellanea Informatologica Varsoviensia
Nauka, Dydaktyka, Praktyka
Science, Didactics, Practice
ISBN:
978-83-65741-07-3, 978-83-65741-08-0
978-83-65741-09-7
Autotagi:
druk
książki
publikacje naukowe
Więcej informacji...

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany, zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce działalności informacyjnej prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji państwowej i samorządowej, mediach, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych. Celem tych zmian, mówiąc najogólniej, jest innowacja usług informacyjnych. Za Peterem F. Druckerem przez innowację rozumiemy tu wszelkie działania i rozwiązania (koncepcyjne, techniczne, organizacyjne), które prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Innowacyjność usług informacyjnych to zatem stałe ich ulepszanie i dostosowywanie z jednej strony do możliwości rozwijającej się technologii, a z drugiej - do potrzeb, oczekiwań i możliwości odbiorców, do których usługi te są adresowane. Jak w wielu innych obszarach, również w sferze usług informacyjnych kształtuje się coś, co nazwać można byłoby "rynkiem klienta" - wymagającego, świadomego rosnących możliwości technologii informacyjnych i oczekującego, że dzięki tym coraz silniejszym technologiom niezbędne dla niego informacje, pewne, aktualne, klarownie prezentowane, powinny stać się jeszcze bardziej łatwo dostępne. Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna. Innowacyjność jest wpisana w istotę współczesnych usług informacyjnych, które z jednej strony są polem wykorzystywania potencjału nowych technologii, a z drugiej przyczyniają się do sukcesywnej ewolucji tego, co określamy mianem społeczeństwa informacyjnego, jego kultury i jego gospodarki opartej na wiedzy. (ze Wstępu)
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:innowacyjne usługi informacyjne praca zbiorowa Information science in the change collective work innovative information services
Redakcja:Barbara Sosińska-Kalata Piotr Tafiłowski Zuzanna Wiorogórska
Wydawcy:Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2018) Wydawnictwo SBP (2018) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydawnictwo
Serie wydawnicze:Miscellanea Informatologica Varsoviensia Nauka, Dydaktyka, Praktyka Science, Didactics, Practice
ISBN:978-83-65741-07-3 978-83-65741-08-0 978-83-65741-09-7
Autotagi:druk książki literatura literatura stosowana publikacje naukowe
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 5 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo