Człowiek w sytuacji stresu:

problemy teoretyczne i metodologiczne

Redakcja:
Irena Heszen-Niejodek
Zofia Ratajczak
Wydawcy:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (1996-2000)
Wydaw. UŚ (1996-2000)
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydawnictwo
Wydane w seriach:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336
ISBN:
83-226-0664-8, 83-226-1008-4
Autotagi:
druk
książki

Zainteresowania autorów tego opracowania koncentrują się na ogólnych zagadnieniach natury teoretycznej i metodologicznej. Wątkiem szczególnie w tej pracy eksponowanym jest podmiotowy udział człowieka w sytuacji stresowej - regulowana podmiotowa aktywność w tej sytuacji, jej indywidualnie zróżnicowane uwarunkowania oraz następstwa dla podmiotu. Książka składa się z pięciu rozpraw: Irena Heszen-Niejodek: Stres i radzenie sobie - główne kontro-wersje; Kazimierz Wrześniewski: Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru; Zofia Rataj-czak: Stres - radzenie sobie - koszty psychologiczne: Jan Strelau: Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem; Helena Sęk i Ireneusz Ścigała: Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym.
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo