Szukaj zbiorów

W powiecie zawierciańskim znajduje się 38 placówek bibliotecznych.
Zapraszamy do przeszukania ich zbiorów korzystając z poniższego formularza.Biblioteki publiczne w powiecie zawierciańskim
[awatar]
Irządze GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach
Irządze 126, 42-446 Irządze;
tel. 34 3543241

[awatar]
Kroczyce GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
Batalionów Chłopskich 4/5, 42-425 Kroczyce;
tel. +48 34 3337420
Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - Filia Nr 1 w Pradłach
Wyzwolenia 19, 42-425 Pradła;
tel. 34 3337420

[awatar]
Łazy BPMiG
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
Kościuszki 3, 42-450 Łazy;
tel. 32 6729446
Filia nr 1 w Niegowonicach
ul. Szkolna 11, 42-450 Niegowonice
[ Mapa ]
Filia nr 2 w Wysokiej
ul. A. Mickiewicza 8, 42-450 Wysoka
[ Mapa ]
Filia nr 3 w Chruszczobrodzie
ul. A. Mickiewicza 113, 42-450 Chruszczobród
[ Mapa ]
Filia nr 4 w Grabowej
ul. Szkolna 37, 42-450 Grabowa
[ Mapa ]
Filia nr 5 w Rokitnie Szlacheckim
ul. Kościuszki 9, 42-450 Rokitno Szlacheckie
[ Mapa ]
Filia nr 6 w Ciągowicach
ul. Zwycięstwa 72, 42-450 Ciągowice
[ Mapa ]

[awatar]
Ogrodzieniec MGBP
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu
Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec;
tel. 32 6733742
Filia Ogrodzieniec "Wiek"
os. E. Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec
Filia w Gieble
ul. Dworska 4, 42-440 Giebło;
tel. 32 6707528
Filia w Podzamczu
ul. Szkolna 6, 42-440 Podzamcze
Filia w Ryczowie
ul. Armii Krajowej 26, 42-440 Ryczów

[awatar]
Pilica MGBP
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy
Zawierciańska 12, 42-436 Pilica;
tel. 32 673 51 43
Filia w Sławniowie
ul. Długa 18, 42-436 Sławniów
Filia w Wierbce
ul. Kościelna 8, 42-438 Wierbka

[awatar]
Poręba MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie
Mickiewicza 2, 42-480 Poręba;
tel. 32 677 18 66
Filia Nr 1 w Niwkach
Kopernika 79, 42-480 Poręba

[awatar]
Szczekociny MGBP
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach
Szczekociny ul. Spacerowa 12, 42-445 Szczekociny;
tel. 695585081
Filia nr 2 w Rokitnie
Rokitno 34, 42-445 Szczekociny;
tel. 695584897
Filia nr 3 w Starzynach
Starzyny 53, 42-445 Szczekociny;
tel. 695585568

[awatar]
Włodowice GBP
Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach
ul.ŻARECKA 59, 42-421 WŁODOWICE;
tel. 343153094
[ Mapa ]
Filia Rudniki
ul. Szkolna 11, 42-421 Rudniki;
tel. 32/6723788
[ Mapa ]

[awatar]
Zawiercie MiPBP
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu
F. Szymańskiego 2, 42-400 Zawiercie;
tel. 32 6723664
Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie;
tel. 32 6724307
Filia nr 4
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie;
tel. 32 6700327
Filia nr 6
ul. Filaretów 1, 42-400 Zawiercie;
tel. 788615273
Filia nr 7
ul. Olandry 12, 42-400 Zawiercie
Filia nr 8 w Bzowie
ul. Harcerska 46, 42-400 Zawiercie
Filia nr 9
ul. Marszałkowska 10, 42-400 Zawiercie;
tel. 32 6703406
Filia nr 10
ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie;
tel. 32 6708062
Oddział dla Dzieci
ul. Szymańskiego 2, 42-400 Zawiercie;
tel. 781562959

[awatar]
Żarnowiec GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
Rynek 11, 42-439 Żarnowiec;
tel. 32 6449040
Filia w Łanach Wielkich
Łany Wielkie - Wiejski Dom Kultury, 42-439 Żarnowiec
Punkt biblioteczny w Otoli
Otola - Wiejski Dom Kultury, 42-439 Otola
[ Mapa ]
Biblioteki szkolne w powiecie zawierciańskim
[awatar]
Zawiercie BG1
Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22, 42-400 Zawiercie;
tel. 326722562

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo