24.04.2021Pierwszy wpis na blogu

Dopiero zaczynamy przygodę z tym portalem, natomiast mamy zamiar publikować tu informacje o poszczególnych książkach którymi się interesujemy. Wasz feedback będzie nieoceniony. Zachęcamy do komentowania i dzielenia się opiniami.

Na sam początek, bardziej jako rozgrzewka i test funkcjonalności kilka linków do bloga i recenzji naszego pracownika, który zajmuje się recenzowaniem nietypowych pozycji. Mamy nadzieję, że wam się spodoba.

Recenzja książki Fenotyp rozszerzony (Richard Dawkins)

img
img

Źródła:
https://pandunia.pl/fenotyp-rozszerzony-dalekosiezny-gen-recenzja-ksiazki-richard-dawkins/
https://www.youtube.com/watch?v=wiAXtrdX298
https://tube.likala.com/fenotyp-rozszerzony/

obraz


Kilka słów o Richardzie Dawkinsie:

Richard Dawkins jest brytyjskim biologiem, etologiem i pisarzem, którego znaczenie dla nauki i promowania teorii ewolucji nie można przecenić. Jest autorem wielu wpływowych książek, które zapewniły mu międzynarodową sławę. Poniżej przedstawiam sześć z jego najbardziej znanych dzieł:

"The Selfish Gene" (1976) - Dawkins wprowadza tu pojęcie "gen egoistyczny", które odnosi się do koncepcji, że ewolucja działa na poziomie genów, a nie jednostek czy gatunków. Książka ta eksploruje wpływ genów na zachowanie i ewolucję organizmów.

"The Extended Phenotype" (1982) - Dawkins rozwija tu swoje poglądy na temat wpływu genów na zachowanie organizmów. Twierdzi, że geny mają zdolność wpływania nie tylko na cechy fizyczne organizmów, ale również na ich zachowanie i otoczenie.

"The Blind Watchmaker" (1986) - W tej książce Dawkins odpiera argumenty kreacjonistów i inteligentnego projektu, argumentując, że złożoność i różnorodność organizmów na Ziemi może być wyjaśniona przez naturalne procesy ewolucyjne, a nie przez interwencję jakiegoś stwórcy.

"River Out of Eden" (1995) - Dawkins skupia się tutaj na zrozumieniu genezy życia i rozwoju różnorodności biologicznej. Opisuje ewolucję jako rzekę, która płynie przez czas, tworząc nowe gatunki i dostosowując organizmy do swojego otoczenia.

"The Ancestor's Tale" (2004) - Książka ta odnosi się do podróży wstecz w czasie, wraz z Dawkinsem jako przewodnikiem, aby odkrywać wspólne przodków ludzi i innych organizmów. Przedstawia różnorodność i powiązania między gatunkami, prezentując zarazem koncepcję drzewa życia.

"The Greatest Show on Earth" (2009) - Dawkins broni w niej teorii ewolucji i zwraca uwagę na obfitość dowodów naukowych, które potwierdzają ten proces. Książka jest również ostry krytykant kreacjonizmu i idei projektu inteligentnego.

Char­akte­ryst­yczn­e dla poglądów Dawkinsa na biologię i ewolucję jest jego nacisk na siłę naturalnej selekcji i roli genów w procesach ewolucyjnych. Twierdzi, że procesy te nie wymagają żadnej zewnętrznej siły czy inteligentnego projektu do wyjaśnienia ich skomplikowania. Dawkins jest również znany z wyrazistego stylu pisania, który umiejętnie łączy naukowe treści z anegdotami.

img
img


Ewolucja jest fundamentalnym procesem biologicznym, który opisuje zmiany w dziedzicznych cechach populacji organizmów przez kolejne pokolenia. Opiera się na dwóch kluczowych mechanizmach: mutacji genetycznych, które wprowadzają zmienności genetyczne, oraz naturalnej selekcji, która faworyzuje przetrwanie i reprodukcję osobników o korzystnych cechach.

Ewolucjonizm jest naukową teorią, która wyjaśnia różnorodność i zmienność organizmów na Ziemi poprzez proces ewolucji. Opiera się na obserwacji, że gatunki zmieniają się i przystosowują do swojego środowiska w ciągu wielu pokoleń. Ewolucjonizm wyjaśnia te zmiany jako wynik działania naturalnej selekcji, gdzie organizmy o korzystnych cechach mają większe szanse na przeżycie i przekazanie tych cech swojemu potomstwu.

Psychologia ewolucyjna to inte­rdys­cypl­inar­ne pole naukowe, które stosuje zasady ewolucji do badania umysłu i zachowania ludzi. Podstawowym założeniem psychologii ewolucyjnej jest to, że cechy psychiczne i zachowania człowieka mają swoje korzenie w procesach ewolucyjnych, które kształtowały naszą przeszłość jako gatunku. Psychologia ewolucyjna stara się więc wyjaśnić, dlaczego ludzie wykazują określone preferencje, instynkty i reakcje emocjonalne, badając, jakie funkcje przetrwania i reprodukcji spełniały te cechy w naszej historii ewolucyjnej.

W psychologii ewolucyjnej badacze skupiają się na tzw. adaptacjach, czyli cechach psychicznych i fizycznych, które ewoluowały w wyniku naturalnej selekcji, przynosząc korzyści jednostkom w przystosowaniu się do określonych warunków środowiskowych. Przykładowo, wykształcenie instynktu opiekuńczego u ludzi może być adaptacją, która sprzyja przetrwaniu i opiece nad potomstwem. Psychologia ewolucyjna stara się również wyjaśnić różnice między płciami, preferencje partnerskie i strategie reprodukcyjne, kładąc nacisk na aspekty reprodukcyjne ewolucji.

Wszystkie te dziedziny - ewolucja, ewolucjonizm i psychologia ewolucyjna - łączą się w dążeniu do zrozumienia, jak procesy ewolucyjne kształtują organizmy i ich zachowanie, zarówno na poziomie biologicznym, jak i psychologicznym.


Notka biograficzna:
Richard Dawkins, znany również jako Clinton Richard Dawkins, to brytyjski zoolog, etolog, ewolucjonista i publicysta. Urodził się 26 marca 1941 roku w Nairobi, Kenia. Przez wiele lat pełnił funkcję profesora katedry Public Understanding of Science na Uniwersytecie Oksfordzkim, do końca 2008 roku.

Dawkins jest znanym teoretykiem ewolucji biologicznej. W swojej książce z 1976 roku, zatytułowanej "Samolubny gen", przedstawił koncepcję ewolucji, w której to geny są jednostką doboru naturalnego. Wprowadził również pojęcie memu oraz odegrał kluczową rolę w powstaniu memetyki. W swojej książce z 1982 roku, "Fenotyp rozszerzony", argumentował, że wpływ fenotypu nie ogranicza się jedynie do ciała danego organizmu, ale obejmuje również środowisko, włączając w to ciała innych istot.

Dawkins jest antyteistą i aktywnie działa w ruchu o nazwie "The Brights". Jest inicjatorem kampanii Out Campaign. Jest również krytykiem inst­ytuc­jona­lnej­ religii, w szczególności chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Uważa religię za "niebezpieczny nonsens, który uczy wrogości wobec innych ludzi". Po zamachach na World Trade Center i Pentagon wezwał do bardziej radykalnej krytyki światopoglądów religijnych, wypowiadając słowa: "Skończmy wreszcie z tym cholernym szacunkiem!" Niektórzy nazywają Thomasa Aikenheada proto-Richardem Dawkinsem.

Dawkins krytykuje także kreacjonizm, wiarę w zjawiska nadnaturalne oraz tzw. medycynę alternatywną. Jest zwolennikiem Great Ape Project, ruchu mającego na celu wywalczenie pewnych praw dla wszystkich hominidów.

Za swoje osiągnięcia Dawkins otrzymał tytuł doktora honoris causa od uniwersytetów Westminster, Durham, Hull i Walencji. Został również laureatem Nagrody Literackiej "Los Angeles Times" w 1987 roku oraz Srebrnego Medalu Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego w 1989 roku. Czasopismo "Prospect" umieściło go na trzecim miejscu na liście najw­ybit­niej­szyc­h współczesnych inte­lekt­uali­stów­ znanych szerokiej publiczności, wyprzedzając go jedynie Noam Chomsky i Umberto Eco.

img
img

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Likala

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo