Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
Długa 13
18-400 Łomża
53.17985 22.07892
WYDARZENIE
2022-5-31
T10:00
20.04.2022Mój lapBOOK – konkurs plastyczny
[awatar]
Łomża MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY ODDZIAŁ DLA DZIECI
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I – VI z Łomży i powiatu łomżyńskiego do uczestnictwa w konkursie plastycznym
Mój lapBOOK

Zadaniem każdego uczestnika jest stworzenie lapbooka o dowolnej tematyce. Lapbook (z ang. książka na kolanach) to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na wybrany temat – książka z otwieranymi okienkami, skrytkami, składanymi, ruchomymi elementami itd.

Cele konkursu:
– promowanie czytelnictwa,
– rozbudzanie dziecięcej kreatywności i ciekawości świata,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci,
– ćwiczenie umiejętności gromadzenia i syst­emat­yzow­ania­ zebranych informacji.

Warunki uczestnictwa:
– wykonanie pracy w dowolnym formacie indywidualnie lub grupowo
– opatrzenie pracy podpisem zawierającym następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu
tytuł lapbooka
nazwę przedszkola/szkoły
imię, nazwisko i nr tel. opiekuna.
Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Biblioteki.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
Kryteria oceny to:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– pomysłowość.

Prace należy składać do dnia 14 maja 2022 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży,przy ul. 3 Maja 6A.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 31 maja 2022 r. w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ph. Polscy autorzy dla klimatu (28 maja – 4 czerwca).

Informacje o konkursie na stronie www.bibl­iote­kadl­adzi­eci.pl

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Łomża MBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo