Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
[awatar]
Poznań PBP
Rodzaj: Biblioteki pedagogiczne
Telefon: +48 61 861 69 74
Województwo: wielkopolskie
Adres: ul. Bułgarska 19
60-320 Poznań
E-mail: biblioteka@pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9.00 - 15.00

Najnowsze recenzje
1 2 3 4 5
 • [awatar]
  Poznań PBP
  Książka podzielona jest na dziewięć rozdziałów w których przedstawiono w sposób zwięzły i treściwy genezę, przebieg oraz konsekwencje Powstania Wielkopolskiego. W ujęciu chronologicznym opisano sytuację panującą w Polsce w granicach trzech zaborów. Następnie scharakteryzowano sytuację panującą w Wielkopolsce w okresie I wojny światowej oraz przed wybuchem powstania. Naświetlono sytuację działań wojskowych na frontach powstańczych i wydarzenia w skali ogólnopolskiej, które miały miejsce po zakończeniu powstania. • Uzupełnieniem materiału są teksty źródłowe, wspomnienia organizatorów i dowódców powstania, fotografie i mapy oraz indeks nazwisk i miejscowości ułatwiający orientację w terenie i chronologii wydarzeń. • Publikacja adresowana jest do szerokiego grona czytelników. Może być przydatna nauczycielom jako materiał pomocniczy w nauczaniu historii, a uczniom w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad historycznych oraz motywować do dalszego rozwijania wiedzy, pobudzać historyczną ciekawość i przywiązanie do lokalnej społeczności. Dopełnieniem publikacji mogą być wydane w tym cyklu zeszyty ćwiczeń dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • [awatar]
  Poznań PBP
  Setna rocznica odzyskania niepodległości to dobry moment na przypomnienie dzieciom, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom. „A u nas powstanie!” Magdy Podbylskiej to znakomita powieść historyczna dla dzieci, skupiająca się na przekazaniu młodemu czytelnikowi wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego. • Tekst oparty jest na konstrukcji szkatułkowej: dziadek Edward czyta Oli i Wojtkowi, a także ich rodzicom, książkę, którą napisał, by kultywować pamięć o przodkach walczących w Powstaniu Wielkopolskim. Dzięki zastosowaniu chwytu „powieści w powieści” uzyskujemy charakterystykę współczesnego pokolenia i jego codzienności w zderzeniu z generacją powstańców, której przyszło żyć w szczególnie trudnych czasach. Budowa szkatułkowa pozwala autorce na uwzględnienie perspektywy współczesnych czytelników. Podbylska przewiduje pytania, które może zadać młody czytelnik w XXI wieku i na bieżąco tłumaczy fakty, sytuacje, emocje, wkładając wyjaśnienia w usta dziadka i rodziców Oli i Wojtka. Autorka podkreśla wielokrotnie, że należy pamiętać o przeszłości, ale nie kultywować nienawiści między narodami, ponieważ jak to powiedział dziadek Edward: „przyjaźnisz się przecież z człowiekiem, a nie z jego narodowością!”. • Niezrozumiałe może się wydawać pojawiające się w książce słownictwo gwarowe, ale i tu autorka przychodzi z pomocą czytelnikowi, uzupełniając publikację „Słowniczkiem gwary wielkopolskiej”. Z kolei dla niewtajemniczonych w topografię miasta pomocne mogą okazać się mapki z punktami, o których opowiada historia. Pastelowe ilustracje Katarzyny Bukiert doskonale współgrają z tekstem opowiadającym o miłości do ojczyzny i o wartościach rodzinnych.
 • [awatar]
  Poznań PBP
  W Roku Praw Kobiet i Roku Pamięci Powstania Wielkopolskiego warto pamiętać o tym, że kobiety przyczyniły się do zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Służyć temu może lektura książki Anny Barłóg „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” opublikowanej przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w 90. rocznicę wybuchu Powstania. • Autorka przedstawiła zarówno wkład kobiet w przygotowanie Powstania, jak i ich uczestnictwo w służbach sanitarno-medycznych, aprowizacyjnych oraz w działaniach łączności i zwiadu, a także w innych formach pomocy powstańcom i ich rodzinom. Autorka pokazuje, że dla dobra Powstania i powstańców działały kobiety bez względu na to, z jakiej klasy społecznej pochodziły, oraz że ich aktywność była trudna i niebezpieczna. Anna Barłóg udowadnia, że bez oddania, ofiarności i odwagi pań Powstanie miałoby znacznie mniejsze szanse powodzenia. • Bardzo istotnym składnikiem książki jest indeks osobowy, który może choć w części zastąpić biografie kobiet zaangażowanych w Powstanie - tych mało znanych kobiet, których nazwiska udało się autorce przez swoją pracę wydobyć z zapomnienia. Celowi temu służy też wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie (wystawę można oglądać do 11 listopada bieżącego roku). Omawiana publikacja - jak czytamy we „Wstępie” - „nie wyczerpuje tematu, stanowi jednak ważny przyczynek, podstawę do dalszych badań”. • Anna Barłóg przedstawiła wyniki swoich badań także na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Poznaniu 17 grudnia 2008 roku (materiały z konferencji w zbiorach PBP sygnatura 313624).
 • [awatar]
  Poznań PBP
  Słownik „Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919” został zainicjowany w 2005 roku przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W 2017 roku ukazał się czternasty tom tej serii przybliżający życiorysy bohaterów wielopolskiego zrywu. Każdy tom zawiera od 230 do 320 biogramów działaczy, żołnierzy oraz innych czynnych uczestników wydarzeń z lat 1918-1919. Słownik powstał w wyniku społecznego zaangażowania twórców, którzy nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia, kontynuują podjęte przed laty wydawnicze zamierzenie. Publikacja jest skierowana do wszystkich osób zain­tere­sowa­nych­ historią czynu zbrojnego. Stanowi wartościowe źródło pomocne w nauczaniu i pogłębianiu wiedzy na temat historii naszego regionu.
 • [awatar]
  Poznań PBP
  Wydawcą i ofiarodawcą publikacji dla Biblioteki jest Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Rocznik ukazuje dzieje oraz tradycje Powstania Wielkopolskiego i może służyć utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy o Polsce przełomu XIX i XX wieku. Autorami prac o zwycięskim zrywie niepodległościowym są badacze i dokumentaliści dziejów Powstania, laureaci Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, historycy, i potomkowie Powstańców. Rys historyczny przeplata się tu z biogramami powstańców oraz wspomnieniami członków rodzin uczestników Powstania. Towarzystwo poprzez swoje publikacje dokumentuje, odkrywa, archiwizuje i popularyzuje wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim. Na terenie Wielkopolski organizowane są prelekcje, wystawy, odczyty oraz spotkania autorskie. • W najnowszym roczniku przeczytamy m.in. o powstańczym Poznaniu, o powstańcach wielkopolskich w Wielkiej Brytanii, o roli Poczty Polskiej w Powstaniu oraz o dwukrotnym wyzwalaniu Żnina. Opracowanie kończy Kronika, najważniejszych wydarzeń i uroczystości, w których w danym roku udział wzięli członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec ukazuje się od 1995 roku. Do roku 2002 podtytuł brzmiał „rocznik społeczno-informacyjny”, obecnie „rocznik oświatowo-historyczny”.
Ostatnio ocenione
 • Traktat o łuskaniu fasoli
  Myśliwski, Wiesław
martabartkow
markiewicz3007
liess
stepniak.joanna
dorota.kozlowska
niebieska8
kowanek.m
Keith
dykas.daria
maggio4
j.kozinska1
frey6969
a_sikora
magda9
ola.jarczewska
margarita.robaszynska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo