Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
[awatar]
konsorcjum.sowa

Jesteśmy stowarzyszeniem użytkowników systemów SOWA. Staramy się wspierać bibliotekarzy w codziennej pracy z systemem bibliotecznym i nie tylko.

KONSORCJUM BIBLIOTEK - UŻYTKOWNIKÓW ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ SOWA1 lub SOWA2/MARC21

www.konsorcjum.sowwwa.pl

Ekspozycja

Katalogi internetowe bibliotek wyko­rzys­tują­cych­ system biblioteczny SowaSQL Standard zostały wzbogacone o wybrane funkcjonalności systemu SowaSQL Premium. Są to: unowocześnienie strony głównej OPAC dzięki prezentacji najczęściej wypożyczanych książek w bibliotece, uruchomienie dynamicznych podpowiedzi w wyszukiwaniu zaawansowanym (auto­uzup­ełni­anie­ list rozwijanych) oraz zupełne novum - modernizacja okna przeglądania indeksów.

sql_stan_2.jpg

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

sql_stan_2.jpg sql_stan_2
jpg, 69 KiB, 496x268
Komentarze (0)

Zmiany dokonane w formacie MARC21 w ostatnich latach wymuszają konieczność modyfikacji struktury wielu rekordów bibl­iogr­afic­znyc­h w katalogach bibliotecznych. Do naji­stot­niej­szyc­h z nich należy zaliczyć te, które wpływają na organizację prezentacji danych bibl­iogr­afic­znyc­h i metody ich udostępniania w OPAC. Zmiany te wiążą się z wdrożeniem nowego modelu opracowania zbiorów w Bibliotece Narodowej, opartego o implementację niektórych zasad RDA i przekształceń języka informacyjno-wyszukiwawczego BN w Deskryptory BN.
pobierz_rekord.jpg

W związku z tym, system SowaSQL został wyposażony w nową funkcjonalność, która pozwoli na szybkie i łatwe zmeliorowanie rekordów bibl­iogr­afic­znyc­h w katalogu biblioteki. W module Katalogowania dodano bowiem narzędzie, które pozwala dokonać zamiany starego opisu bibl­iogr­afic­zneg­o w formacie MARC21 na dowolny rekord pochodzący z zewnętrznego źródła i opracowany według aktualnych zasad katalogowania. Rekord ten może być dostępny w katalogu Biblioteki Narodowej lub dowolnej biblioteki, której katalog jest dostępny w portalu w.bibliotece.pl Co ważne, modyfikowany rekord w trakcie automatycznej zamiany, zachowuje lokalne pola zasobu.

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

pobierz_rekord.jpg pobierz_rekord
jpg, 67 KiB, 691x217
Komentarze (0)

Samodzielne zapisywanie się do biblioteki, składanie propozycji zakupu książek dla bibliotekarza lub zamówień międ­zybi­blio­tecz­nych, a także wykorzystywanie elektronicznych kodów czytelnika w trakcie odwiedzin biblioteki, to niektóre z usług dla czytelników, które oferuje katalog biblioteczny on-line w systemie SowaSQL. Katalog, został zbudowano z myślą o użytkownikach korzystających ze smartfonów, a więc taki, który automatycznie dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na których zostanie uruchomiony.

Zasadniczym elementem systemu bibliotecznego jest OPAC, który dziś spełnia nie tylko funkcje informacyjne. Katalog on-line to potężne narzędzie, które jak wskazują statystyki biblioteczne z powodzeniem komunikuje czytelnika ze światem książek, zmniejsza dystans do instytucji i ostatecznie podnosi czytelnictwo w bibliotece.

propozycja_zakupu0.jpg

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

propozycja_zakupu0.jpg propozycja_zakupu0
jpg, 248 KiB, 640x512
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
34
Mrągowo BM
bej
LustroBiblioteki
Krakowianka
Łowicz MBP
Opole MBP
Dąbrowa Chełmińska GBP
parysy
Olesno OBP
Lubliniec MPBP
Kłomnice GBP
toya1a
Poznań WBPiCAK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo