Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
[awatar]
konsorcjum.sowa

Jesteśmy stowarzyszeniem użytkowników systemów SOWA. Staramy się wspierać bibliotekarzy w codziennej pracy z systemem bibliotecznym i nie tylko.

KONSORCJUM BIBLIOTEK - UŻYTKOWNIKÓW ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ SOWA1 lub SOWA2/MARC21

www.konsorcjum.sowwwa.pl

Ekspozycja

Zapraszamy na cykl spec­jali­styc­znyc­h szkoleń dla bibliotekarzy na temat nowych przepisów opracowania (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 i SOWA SQL do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym SOWA2/MARC21 i SOWA SQL dotyczące tworzenia opisów bibl­iogr­afic­znyc­h i wzorcowych,
przekształcanie rekordów opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych zasad opartych na zaleceniach w zakresie adaptacji wybranych zagadnień formatu RDA,
sposoby pozyskiwania nowych haseł z kartoteki dBN,
metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych,
encje przy wyszukiwaniu fasetowym w katalogach OPAC – jak to rozumieć?
Przypomniane zostaną możliwości katalogowania dokumentów w formularzu MARC21 oferującym dostęp do zaim­plem­ento­wany­ch słowników (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658). Omówione zostaną również opisy bibliograficzne ilustrujące wykorzystanie deskryptorów dziedzinowych (658), które służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Szkolenia dla bibliotekarzy mają charakter syntezujący dotychczasową wiedzę. Są okazją do zadawania pytań oraz przedstawienia własnych propozycji i eksperymentów w zakresie tematowania zbiorów bibliotecznych. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Najbliższe szkolenia zaplanowano w następujących bibliotekach:

15.11 - PiMBP w Brzesku (powiat brzeski)
17.11 - MBP w Sanoku (powiat sanocki, krośnieński, leski, bieszczadzki)
29.11 - Biblioteka Śląska w Katowicach
07.12 - MiPBP w Wodzisławiu Śląskim (powiat wodzisławski i inne)
__.12 - MBP w Limanowej (powiat limanowski)
__.12 - WBP w Krakowie

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

Wszystkie nasze biblioteki zachęcamy do udziału w siódmej edycji Rankingu Bibliotek: rank­ingb­ibli­otek­2017.rp.pl
Prosimy o wypełnienie ankiet do 3 listopada 2017 r.

www.konsorcjum.sowwwa.pl

Biblioteki użytkujące system biblioteczny SOWA SQL od kilku miesięcy mają możliwość prezentowania informacji o zasobach biblioteki w nowym katalogu OPAC, który dynamicznie dopasowuje się do wielkości ekranu i jest wzbogacony o nawigację fasetową.

Zmian technicznych w katalogu OPAC jest sporo. W większości są one jednak „niewidoczne”, ale ich istnienie doceni każdy użytkownik korzystający z katalogu biblioteki na smartfonie lub tablecie. Internetowe katalogi biblioteczne zostały prze­proj­ekto­wane­ bowiem tak, aby ich układ i wygląd mógł się automatycznie dostosować do rozmiaru okna przeglądarek, na których jest wyświetlany. Dzięki temu rozwiązaniu, strony katalogów mogą być prezentowane zarówno na dużych ekranach monitorów, jak i na smartfonach.

Przebudowano też style prezentacji wyników wyszukiwania i informacji o rekordzie. Podkreślono ich wygląd i nadano większą klarowność odpowiednio grupując poszczególne strefy opisu formalnego i oddzielając je od haseł tematujących dokumenty. Usunięto zbędną pamięć podręczną (cache) wyników wyszukiwania, czego efektem stało się szybsze prezentowanie m.in. kolekcji „Nowości” w OPAC.

Modernizacja i uelastycznienie formularzy WWW w połączeniu z likwidacją zbędnych elementów utrudniających szybkie działanie katalogów on-line to proces, który będzie nieustannie postępował wraz ze zmianami tech­nolo­gicz­nymi­ internetowych stron i aplikacji. Zmierza on w kierunku rozwoju katalogów nowej generacji, których zwiastunem jest wyszukiwanie za pomocą faset.

responsive_olsztyn.jpg

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

responsive_olsztyn.jpg responsive_olsztyn
jpg, 353 KiB, 640x497
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
30
Mrągowo BM
bej
LustroBiblioteki
Krakowianka
Łowicz MBP
Opole MBP
Dąbrowa Chełmińska GBP-S
parysy
Olesno OBP
Lubliniec MPBP
Kłomnice GBP
toya1a
Poznań WBPiCAK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo