Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
[awatar]
konsorcjum.sowa

Jesteśmy stowarzyszeniem użytkowników systemów SOWA. Staramy się wspierać bibliotekarzy w codziennej pracy z systemem bibliotecznym i nie tylko.

KONSORCJUM BIBLIOTEK - UŻYTKOWNIKÓW ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ SOWA1 lub SOWA2/MARC21

www.konsorcjum.sowwwa.pl

Ekspozycja

Biblioteki użytkujące system biblioteczny SOWA SQL od kilku miesięcy mają możliwość prezentowania informacji o zasobach biblioteki w nowym katalogu OPAC, który dynamicznie dopasowuje się do wielkości ekranu i jest wzbogacony o nawigację fasetową.

Zmian technicznych w katalogu OPAC jest sporo. W większości są one jednak „niewidoczne”, ale ich istnienie doceni każdy użytkownik korzystający z katalogu biblioteki na smartfonie lub tablecie. Internetowe katalogi biblioteczne zostały prze­proj­ekto­wane­ bowiem tak, aby ich układ i wygląd mógł się automatycznie dostosować do rozmiaru okna przeglądarek, na których jest wyświetlany. Dzięki temu rozwiązaniu, strony katalogów mogą być prezentowane zarówno na dużych ekranach monitorów, jak i na smartfonach.

Przebudowano też style prezentacji wyników wyszukiwania i informacji o rekordzie. Podkreślono ich wygląd i nadano większą klarowność odpowiednio grupując poszczególne strefy opisu formalnego i oddzielając je od haseł tematujących dokumenty. Usunięto zbędną pamięć podręczną (cache) wyników wyszukiwania, czego efektem stało się szybsze prezentowanie m.in. kolekcji „Nowości” w OPAC.

Modernizacja i uelastycznienie formularzy WWW w połączeniu z likwidacją zbędnych elementów utrudniających szybkie działanie katalogów on-line to proces, który będzie nieustannie postępował wraz ze zmianami tech­nolo­gicz­nymi­ internetowych stron i aplikacji. Zmierza on w kierunku rozwoju katalogów nowej generacji, których zwiastunem jest wyszukiwanie za pomocą faset.

responsive_olsztyn.jpg

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

responsive_olsztyn.jpg responsive_olsztyn
jpg, 353 KiB, 640x497

Serdecznie zapraszamy bibliotekarzy do korzystania z indywidualnych konsultacji na tematy związane z uczestnictwem biblioteki w portalu w.bibliotece.pl

Odpowiemy na pytania nt. korzyści z przystąpienia biblioteki do portalu, uruchomienia darmowych e-booków w katalogu, promocji biblioteki w mediach społ­eczn­ości­owyc­h, organizowania konkursów dla czytelników oraz zagadnień technicznych, tj.: pomoc w uzupełnieniu profilu biblioteki, zarządzanie informacjami o zbiorach, tworzenie wirtualnych półek itd.

sowakonsultacje.jpg

Konsultacje i szkolenia odbywają się w oparciu o program pomocy zdalnej lub telefonicznie (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00 przez cały lipiec).

Czekamy na Was pod nr tel. 601 335 700 lub konsorcjum.sowa@gmail.com

Hu-hu!

sowakonsultacje.jpg sowakonsultacje
jpg, 41 KiB, 300x327

deskryptory_podsumowanie_2017.jpg
W związku z wprowadzeniem przez Bibliotekę Narodową nowego modelu opracowania zbiorów, opartego o Deskryptory BN oraz implementację zasad RDA w strukturze formatu MARC21, wystąpiły istotne zmiany w organizacji prezentacji danych bibl­iogr­afic­znyc­h oraz w sposobach ich udostępniania w katalogach bibliotek. Zastosowanie nowych przepisów opracowania metadanych w praktycznej działalności bibliotekarzy stało się tematem spec­jali­styc­znyc­h szkoleń przeznaczonych dla wszystkich bibliotek wyko­rzys­tują­cych­ oprogramowanie biblioteczne SOWA.

Od 1 marca do końca maja 2017 r. zorg­aniz­owal­iśmy­ ponad 20 szkoleń, które odbyły się w m.in. w Sieradzu, Opolu, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie oraz w Chełmie. W spotkaniach tych wzięło udział ponad tysiąc bibliotekarzy. Szkolenia skierowaliśmy przede wszystkim do bibliotekarzy zajmujących się opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, ale też do osób odpo­wied­zial­nych­ za wizerunek bibliotek.

Więcej: www.konsorcjum.sowwwa.pl

deskryptory_podsumowanie_2017.jpg deskryptory_podsumowanie_2017
jpg, 61 KiB, 640x310
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
30
Mrągowo BM
bej
LustroBiblioteki
Krakowianka
Łowicz MBP
Opole MBP
Dąbrowa Chełmińska GBP-S
parysy
Olesno OBP
Lubliniec MPBP
Kłomnice GBP
toya1a
Poznań WBPiCAK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo